โรคปอดอักเสบในเด็ก

  เกิดจากเชื้อไวรัส และเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเด็กๆ มีโอกาสติดได้ง่าย เพราะร่างกายยังมีภูมิต้านทานน้อย เมื่อผ่านไปในสถานที่แออัด หรือใกล้ชิดกับผู้ที่มีเชื้อ ก็อาจจะติดโรคมาได้โดยง่าย 

 

หน่วยงาน

Copyright