ออกกำลังอย่างไร ผู้สูงอายุถึงจะได้ประโยชน์

   การออกแรง ออกกำลังของผู้สูงอายุ ควรจะได้ระดับปานกลางที่ทำให้หายใจแรงขึ้น (ไม่ถึงขั้นหายใจหอบ) สะสมให้ได้อย่างน้อยวันละ ๓๐ นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๕ วัน  หรืออาจออกกำลังรวดเดียว ๓๐ นาที หรือแบ่งเป็นช่วงละ ๑๐-๑๕ นาที

 

หน่วยงาน

Copyright