‘ภาวะซึมเศร้า’ รักษาทางจิตใจ

 

 ในสังคมปัจจุบัน มีผู้ที่ประสบปัญหาภาวะโรคซึมเศร้า และปัญหาโรคเครียดที่เป็นโรคทางจิตเวชเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ยังมีผู้รู้จักโรคนี้ไม่มากนัก ทำให้ไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงที

 

หน่วยงาน

Copyright