ชื่อ
WI-NUR2-18การจัดสวัสดิการเจ้าหน้าที่
WI-NUR2-19การเข้าพักอาศัยหอพักพยาบาล
WI-NUR3-1 การจัดอัตรากำลัง
WI-NUR3-2 การประเมินบุคลากรทางการพยาบาล
WI-NUR4-1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
WI-NUR4-2 การปฐมนิเทศบุคลากรพยาบาลที่ปฏิบัติงานใหม่
WI-NUR5-003 การทำแผล
WI-NUR5-004 การวัดความดันในหลอดเลือดดำกลาง
WI-NUR5-006 การเช็ดตัวลดไข้
WI-NUR5-008 การวิเคราะห์ผลกาซในหลอดเลือดแดง
WI-NUR5-009 การพยาบาลผู้ป่วยเจาะปอด
WI-NUR5-010 การดูดเสมหะ
WI-NUR5-011 แนวทางปฏิบัติการป้องกันและดูแลแผลกดทับ
WI-NUR5-013 หย่าเครื่องช่วยหายใจ
WI-NUR 5-014 การดูแลผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจและเจาะคอฯ
WI-NUR 5-015 การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
WI-NUR 5-016 การอาบน้ำและสระผมผู้ป่วยบนเตียง
WI-NUR 5-017 การดูแลผู้ป่วยเจาะท้อง
WI-NUR 5-019 การสวนอุจจาระ
WI-NUR 5-020 การพยาบาลผู้ป่วยพ่นยาขยายหลอดลม
WI-NUR 5-026 การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด
WI-NUR 5-027 การรับคำสั่งการรักษา
WI-NUR 5-032 การบันทึกการประเมินผู้ป่วยแรกรับ
WI-NUR 5-034 การจัดการผู้เสียชีวิตหรือผู้ตายของโรงพยาบาล
WI-NUR 6-2 แนวปฏิบัติทางการพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฯ
WI-NUR 6-3 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืด
WI-NUR 6-4 CNPG Sepsis การพยาบาลsevere sepsis และ septic shock
WI-NUR 6-5 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
WI-NUR1-1การควบคุมบันทึกคู่มือการปฏิบัติการพยาบาล
WI-NUR1-31การประเมินการบันทึกทางการพยาบาลหอผู้ป่วยใน
WI-NUR1-33ส่งบุคลากรกลุ่มด้านการพยาบาลอบรมภายนอกโรงพยาบาล
WI-NUR1-035การบริหารยาสำหรับพยาบาล
WI-NUR2-4คุณสมบัติและหน้าที่หัวหน้าพยาบาล
WI-NUR2-5คุณสมบัติและหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร
WI-NUR2-8คุณสมบัติและหน้าที่ผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ
WI-NUR2-9คุณสมบัติและหน้าที่พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยหัวหน้างาน
WI-NUR2-10คุณสมบัติและหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ
WI-NUR2-11คุณสมบัติและหน้าที่พยาบาลเทคนิค
WI-NUR2-12คุณสมบัติและหน้าที่พนักงานช่วยเหลือคนไข้
WI-NUR2-13คุณสมบัติและหน้าที่พนักงานทั่วไป
WI-NUR2-14การจัดระบบการรายงานเหตุการณ์
WI-NUR2-15การขึ้นปฎิบัติงานของพยาบาล
WI-NUR2-16การขออนุญาตลา
WI-NUR2-17การแต่งกายบุคลากร

หน่วยงาน

Copyright