ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

วีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์

       

บทความสุขภาพ

Prev Next

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล คือ การใช้ยาปฏิชีวนะน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น เพื่อชะลอการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรียในอนาคต ลดโอกาสเสี่ยงต่อพิษและผลข้างเคียงของยาปฏิชีวนะ และลดค่าใช้จ่ายยาปฏิชีวนะ การใช้ยาใช้ยาปฏิชีวนะปัจจุบันยังไม่ถูกต้องเหมาะสม หลายโรคที่มีการใช้ยาเกินความจำเป็น ใช้ยาตามความเชื่อผิดๆ ทำให้เกิดการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย ขาดยาที่ใช้รักษาในอนาคต และค่าใช้จ่ายที่สูงมาก...

Read more

ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย (Sarcopenia)

ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย (Sarcopenia)

กลุ่มอาการสูงอายุที่เริ่มอยู่ในความสนใจของวงการแพทย์มากขึ้น ได้แก่ ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย (Sarcopenia) โดยภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ผู้ป่วยจะมีมวลกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และสมรรถภาพทางกายลดลง จะเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ของผู้สูงอายุ เช่น เดินไม่มั่นคง หกล้ม ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันลดลง ติดเชื้อง่าย...

Read more

ไบโพล่าร์ อารมณ์สองขั้ว

ไบโพล่าร์ อารมณ์สองขั้ว

เราทุกคนย่อมมีประสบการณ์ทางอารมณ์ที่แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน แต่สำหรับบางคนแล้วการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่ว่านั้นมีมากกว่าปรกติ ...

Read more

อาการปวดที่พบบ่อยในคนทำงาน

อาการปวดที่พบบ่อยในคนทำงาน

  โรคหรือกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อผังผืด คือโครที่เกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อ ทำให้มีจุดปวด/กดเจ็บที่กล้ามเนื้อนั้นๆ คลำได้เป็นกล้ามเนื้อ ในบางครั้งอาจมีปวดร้าวไปบริเวณอื่นได้ ซึ้งในปัจจุบันมีผู้ป่าวที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจำนวนมาก...

Read more

ป้องกันโรคฟันในเด็ก

ป้องกันโรคฟันในเด็ก

การป้องกันไม่ให้เด็กได้รับเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดฟันผุ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเช่นกัน เนื่องจากเชื้อโรคที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคฟันผุ มักจะมาจากผู้เลี้ยงดูใกล้ชิดกับเด็ก

Read more

 

ข้อความถึงผู้บริหาร

 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com