ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

วีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์

       

บทความสุขภาพ

Prev Next

คำถามเกี่ยวกับวัคซีนไข้เลือดออก

คำถามเกี่ยวกับวัคซีนไข้เลือดออก

Q:วัคซีนไข้เลือดออกคืออะไร? A: วัคซีนไข้เลือดออก ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นวัคซีนที่มีชื่อว่า Dengvaxia® เป็นวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกชนิดแรกและชนิดเดียวที่ผ่านการศึกษาวิจัย ทั้งในด้านของประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน และได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก และได้ขึ้นทะเบียนใช้แล้วในหลายประเทศ เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเม็กซีโก ประเทศบราซิล รวมถึงประเทศไทย

Read more

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล คือ การใช้ยาปฏิชีวนะน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น เพื่อชะลอการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรียในอนาคต ลดโอกาสเสี่ยงต่อพิษและผลข้างเคียงของยาปฏิชีวนะ และลดค่าใช้จ่ายยาปฏิชีวนะ การใช้ยาใช้ยาปฏิชีวนะปัจจุบันยังไม่ถูกต้องเหมาะสม หลายโรคที่มีการใช้ยาเกินความจำเป็น ใช้ยาตามความเชื่อผิดๆ ทำให้เกิดการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย ขาดยาที่ใช้รักษาในอนาคต และค่าใช้จ่ายที่สูงมาก...

Read more

ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย (Sarcopenia)

ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย (Sarcopenia)

กลุ่มอาการสูงอายุที่เริ่มอยู่ในความสนใจของวงการแพทย์มากขึ้น ได้แก่ ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย (Sarcopenia) โดยภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ผู้ป่วยจะมีมวลกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และสมรรถภาพทางกายลดลง จะเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ของผู้สูงอายุ เช่น เดินไม่มั่นคง หกล้ม ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันลดลง ติดเชื้อง่าย...

Read more

ไบโพล่าร์ อารมณ์สองขั้ว

ไบโพล่าร์ อารมณ์สองขั้ว

เราทุกคนย่อมมีประสบการณ์ทางอารมณ์ที่แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน แต่สำหรับบางคนแล้วการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่ว่านั้นมีมากกว่าปรกติ ...

Read more

อาการปวดที่พบบ่อยในคนทำงาน

อาการปวดที่พบบ่อยในคนทำงาน

  โรคหรือกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อผังผืด คือโครที่เกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อ ทำให้มีจุดปวด/กดเจ็บที่กล้ามเนื้อนั้นๆ คลำได้เป็นกล้ามเนื้อ ในบางครั้งอาจมีปวดร้าวไปบริเวณอื่นได้ ซึ้งในปัจจุบันมีผู้ป่าวที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจำนวนมาก...

Read more

ข้อความถึงผู้บริหาร

 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com