ตารางให้บริการ
วัน
เวลา
08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.
จันทร์

ตรวจโรคทั่วไป,คลินิกทันตกรรม
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คลินิกอายุรกรรม
คลินิกกระดูก ปิดรับบัตร 11.00 น. (งดให้บริการ 15 ม.ค. 2561)
คลินิกสูติ-นรี
คลินิกเด็ก
คลินิกหู คอ จมูก
คลินิกฝากครรภ์(รายเก่า)
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คลินิกศัลยกรรม (งดให้บริการ 15 ม.ค. 2561) 

ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกหอบหืดเด็ก
ฝากครรภ์(รายใหม่)
จองคิวช่วงเช้า 06.00-12.00 น.(รับ40ราย/วัน)
อังคาร ตรวจโรคทั่วไป,คลินิกทันตกรรม
คลินิกผู้สูงอายุ(งดให้บริการ 30 ม.ค. 2561)
คลินิกฟ้าใส(ผู้ใหญ่-เด็ก)
คลินิกกระดูก
(งดให้บริการ 16,23, 30 ม.ค. 2561)
คลินิกจักษุ
คลินิกศัลยกรรม
ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกสุขภาพเด็กดี
คลินิกอายุรกรรม
พุธ ตรวจโรคทั่วไป,คลินิกทันตกรรม
คลินิกเบาหวาน
คลินิกอายุรกรรม(คนไข้นัด)
คลินิกกระดูก(งดให้บริการ 17 ม.ค. 2561)
คลินิกจักษุ
ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คลินิกหัวใจ
พฤหัสบดี ตรวจโรคทั่วไป,คลินิกทันตกรรม
คลินิกอายุรกรรม(งดให้บริการ 25 ม.ค. 2561)
คลินิกกระดูก(คนไข้นัด)
คลินิกเด็ก
ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกสุขภาพเด็กดี
ศุกร์ ตรวจโรคทั่วไป,คลินิกทันตกรรม
คลินิกเบาหวาน
คลินิกผู้สูงอายุ
คลินิกอายุรกรรม
คลินิกกระดูก(เปิดบริการเฉพาะวันที่ 12, 26 ม.ค. 2561)
คลินิกสูติ-นรี
คลินิกหู คอ จมูก
ตรวจโรคทั่วไป
คลิกนิกวัณโรค
เสาร์ คลินิกนอกเวลา(ตรวจโรคทั่วไป)  
อาทิตย์ คลินิกนอกเวลา(ตรวจโรคทั่วไป)  
 
หมายเหตุ ตารางการออกตรวจของแพทย์
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com