ตารางให้บริการ

วัน
เวลา

08.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

16.00-20.00 น.

จันทร์

ตรวจโรคทั่วไป,คลินิกทันตกรรม
คลินิกอายุรกรรม
คลินิกกระดูก ปิดรับบัตร 11.00 น.
คลินิกสูติ-นรี
คลินิกเด็ก 
คลินิกหู คอ จมูก
คลินิกฝากครรภ์(รายเก่า)
คลินิกศัลยกรรม

ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกหอบหืดเด็ก


ฝากครรภ์(รายใหม่)
จองคิวช่วงเช้า

06.00-12.00 น.

(รับ40ราย/วัน)

ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกรักษ์เพื่อน

อังคาร

ตรวจโรคทั่วไป,คลินิกทันตกรรม
คลินิกผู้สูงอายุ

คลินิกฟ้าใส(ผู้ใหญ่-เด็ก)
คลินิกจักษุ (งดให้บริการ 16,30 ต.ค.61)
คลินิกศัลยกรรม
คลินิกจิตเวช (งดให้บริการ 2 ต.ค.61)
คลินิกกระดูก

ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกสุขภาพเด็กดี
คลินิกอายุรกรรม


ตรวจโรคทั่วไป

พุธ

ตรวจโรคทั่วไป,คลินิกทันตกรรม
คลินิกเบาหวาน
คลินิกอายุรกรรม(คนไข้นัด)
คลินิกกระดูก 

คลินิกจักษุ (งดให้บริการ 17,24 ต.ค.61)
คลินิกศัลยกรรม 

ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คลินิกหัวใจ

ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกรักษ์เพื่อน
คลินิกฟ้าใส

พฤหัสบดี

ตรวจโรคทั่วไป,คลินิกทันตกรรม
คลินิกอายุรกรรม 
(งดให้บริการ 18 ต.ค.61) 
คลินิกกระดูก(คนไข้นัด)
คลินิกเด็ก
คลินิกจักษุ (งดให้บริการ 17 ต.ค. 61)
คลินิกศัลยกรรม (งดให้บริการ 4 ต.ค.61) 

ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกสุขภาพเด็กดี

ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกรักษ์เพื่อน

ศุกร์

ตรวจโรคทั่วไป,คลินิกทันตกรรม
คลินิกเบาหวาน
คลินิกผู้สูงอายุ
คลินิกอายุรกรรม 
คลินิกสูติ-นรี
คลินิกหู คอ จมูก (งดให้บริการ 19 ต.ค.61)

ตรวจโรคทั่วไป
คลิกนิกวัณโรค

ตรวจโรคทั่วไป

เสาร์

คลินิกนอกเวลา(ตรวจโรคทั่วไป)

 

 

อาทิตย์

คลินิกนอกเวลา(ตรวจโรคทั่วไป)

 

 

 

มีบริการคลินิกกายภาพบำบัด ทุกวันจันทร์ - ศุกร์

เวลา 08.00-12.00 น. 

เวลา 13.00-16.00 น.

เวลา 16.00-20.00 น.

คลินิกกายภาพบำบัด
(
ผู้ป่วยนอก)

คลินิกกายภาพบำบัด
(
ผู้ป่วยใน)

คลินิกกายภาพบำบัด
(
ผู้ป่วยนอกนัด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

หมายเหตุ

ตารางการออกตรวจของแพทย์
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711

 

 

 

 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com