ตารางให้บริการ

วัน
เวลา

08.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

16.00-20.00 น.

จันทร์

ตรวจโรคทั่วไป,คลินิกทันตกรรม
คลินิกอายุรกรรม
คลินิกสูติ-นรี 
คลินิกเด็ก 
คลินิกหู คอ จมูก 
คลินิกฝากครรภ์(ใหม่/เก่า)
คลินิกผู้สูงอายุ
คลินิกกระดูก(
นพ.ภาณุภร งด 4,11 เม.ย.65)

ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกหอบหืดเด็ก
คลินิก Verphine
ฝากครรภ์(รายใหม่)
จองคิวช่วงเช้า
06.00-12.00 น.(รับ10ราย/วัน)

นัดผ่าน BFC
02-3273049

ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกรักษ์เพื่อน
คลินิก STI

อังคาร

ตรวจโรคทั่วไป,คลินิกทันตกรรม
คลินิกผู้สูงอายุ 

คลินิกฟ้าใส(ผู้ใหญ่-เด็ก)
คลินิกกระดูก
(ตัดรับบัตร 11.00น.) 
คลินิกจักษุวิทยา (รับ35ราย/วัน) 
คลินิกจิตเวช
คลินิก Capture the Fracture(อายุ60ปีขึ้นไป)

ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกสุขภาพเด็กดี (งด 4 เม.ย.65)
คลินิก
อาชีวเวชกรรม

ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกโรคไต

พุธ

ตรวจโรคทั่วไป,คลินิกทันตกรรม
คลินิกเบาหวาน
คลินิกอายุรกรรม
คลินิกกระดูก 

คลินิกจักษุวิทยา(รับ35 ราย/วัน)
คลินิกพัฒนาการเด็ก
คลินิกแพทย์แผนไทย
คลินิกแพทย์แผนจีน 

ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกหอบหืดผู้ใหญ่(งด20 เม.ย.65)
คลินิกอัลตราซาวด์(เฉพาะนัด)

คลินิกอายุรกรรมหัวใจ
คลินิกวางแผนครอบครัว
คลินิกแพทย์แผนไทย
คลินิกแพทย์แผนจีน 

 

ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกรักษ์เพื่อน
คลินิกฟ้าใส 

พฤหัสบดี

ตรวจโรคทั่วไป,คลินิกทันตกรรม
คลินิกกระดูก(ตัดรับบัตรเวลา 11.00 น.)(นพ.ภาณุภร งด 4,11 เม.ย.65)
คลินิกเด็ก(เฉพาะนัด)
คลินิกแพทย์แผนไทย
คลินิกแพทย์แผนจีน

ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกสุขภาพเด็กดี
คลินิกอัลตร้าซาวด์
คลินิกแพทย์แผนไทย
คลินิกแพทย์แผนจีน

ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกวัณโรค

ศุกร์

ตรวจโรคทั่วไป,คลินิกทันตกรรม
คลินิกเบาหวาน
คลินิกอายุรกรรม
คลินิกระดูก
คลินิกนรีเวช 
คลินิกแพทย์แผนไทย

ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกวัณโรค(งด22 เม.ย.65)
คลินิกแพทย์แผนไทย
คลินิกพัฒนาการเด็ก (งด 7 เม.ย.65)

ตรวจโรคทั่วไป

เสาร์

คลินิกนอกเวลา(ตรวจโรคทั่วไป)

 

 

อาทิตย์

คลินิกนอกเวลา(ตรวจโรคทั่วไป)

 

 

 

มีบริการคลินิกกายภาพบำบัด ทุกวันจันทร์ - ศุกร์

เวลา 08.00-12.00 น. 

เวลา 13.00-16.00 น.

เวลา 16.00-20.00 น.

คลินิกกายภาพบำบัด
(
ผู้ป่วยนอก)

คลินิกกายภาพบำบัด
(
ผู้ป่วยใน)

คลินิกกายภาพบำบัด
(
ผู้ป่วยนอกนัด) 

 

 

 

 

   

 

หมายเหตุ

ตารางการออกตรวจของแพทย์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711,
โทร.BFC พบแพทย์ใน 60 นาที 
02-327-3049

 

 

 

 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com