ผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ (๑๘ มิ.ย. ๖๓) 19 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ 05 มิถุนายน 2563
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นภายนอกเข้าปฏิบัติราชการ 30 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ (๑๒ มี.ค. ๖๓) 13 มีนาคม 2563
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม (๑๓ ม.ค. ๖๓) 13 มกราคม 2563
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ (๒๗ พ.ย. ๖๒) 27 พฤศจิกายน 2562
ประกาศรายชื่อผ ู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ (๑๑ พ.ย.๖๒) 11 พฤศจิกายน 2562
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม (๑๑ พ.ย.๖๒) 07 พฤศจิกายน 2562
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 10 อัตรา (๑๕ ต.ค.๖๒) 15 ตุลาคม 2562
ยกเลิกประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม 02 กันยายน 2562
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com