รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน ๙ อัตรา (๑๙ ต.ค.๖๑) 19 ตุลาคม 2561
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน ๑๐ อัตรา (๓ ส.ค.๖๑) 03 สิงหาคม 2561
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส ๑ (๑ มิ.ย. ๖๑) 01 มิถุนายน 2561
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน ๑๐ อัตรา (๒๑ พ.ค.๖๑) 21 พฤษภาคม 2561
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน ๘ อัตรา (๒๑ ก.พ.๖๑) 21 กุมภาพันธ์ 2561
รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี (๑๖ ต.ค. ๖๐) 16 ตุลาคม 2560
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน ๑๐ อัตรา (๑๖ ต.ค. ๖๐) 16 ตุลาคม 2560
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (๑ ส.ค. ๖๐) 15 สิงหาคม 2560
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน ๘ อัตรา 23 พฤษภาคม 2560
การรับสมัครสอบและคัดเลือกบุุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ ๑ จำนวน ๒ อัตรา 16 พฤษภาคม 2560
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com