รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน ๘ อัตรา (๒๑ ก.พ.๖๑) 21 กุมภาพันธ์ 2561
รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี (๑๖ ต.ค. ๖๐) 16 ตุลาคม 2560
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน ๑๐ อัตรา (๑๖ ต.ค. ๖๐) 16 ตุลาคม 2560
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (๑ ส.ค. ๖๐) 15 สิงหาคม 2560
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน ๘ อัตรา 23 พฤษภาคม 2560
การรับสมัครสอบและคัดเลือกบุุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ ๑ จำนวน ๒ อัตรา 16 พฤษภาคม 2560
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส.๑ จำนวน ๑ อัตตรา (๗ มี.ค. ๖๐) 07 มีนาคม 2560
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ หลายอัตรา (๑๕ พ.ย. ๕๙) 15 พฤศจิกายน 2559
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๖ อัตรา (๒๕ ต.ค. ๕๙) 03 พฤศจิกายน 2559
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน ๘ อัตรา (๑๘ ต.ค. ๕๙) 18 ตุลาคม 2559
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com