ด้วยโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐ อัตรา

 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com