“จิตอาสา สนพ. ทำดี ทำด้วยใจ โดยไม่หวังตอบแทน” 16 กรกฎาคม 2561
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ ๓ (๑๑ ก.ค. ๖๑) 12 กรกฎาคม 2561
จัดกิจกรรม "ทำน้ำยาล้างจาน" 12 กรกฎาคม 2561
ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 04 กรกฎาคม 2561
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ ๒ 04 กรกฎาคม 2561
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพ ชั้นสูงรุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๑ และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 14 มิถุนายน 2561
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการและบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ ๓ 14 มิถุนายน 2561
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพ ชั้นสูงรุ่นที่ ๑ 12 มิถุนายน 2561
จัดอบรมโครงการ "การบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล" 12 มิถุนายน 2561
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพ ชั้นพื้นฐานรุ่นที่ ๑ และ ๒ 12 มิถุนายน 2561
ตัวแทนนักกีฬาโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ร่วมแข่งขันกีฬากรีฑา และฟุตบอลในงานกีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ 06 มิถุนายน 2561
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ ๑ 06 มิถุนายน 2561
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการดูแลระงับปวดสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัด 01 มิถุนายน 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการและบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ ๑ 21 พฤษภาคม 2561
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ LKB IC Basic Day ๒๐๑๘ รุ่นที่ ๑ และ ๒ 04 พฤษภาคม 2561
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ LKB IC Advanced Day ๒๐๑๘ รุ่นที่ ๑ และ ๒ 03 พฤษภาคม 2561
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานสู่การสร้างนวัตกรรม 27 เมษายน 2561
ชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมประจำเดือนเมษายน 27 เมษายน 2561
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 27 เมษายน 2561
การแข่งขันกีฬาแชร์บอล ในระดับสำนักการแพทย์ 27 เมษายน 2561
ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ไทยรามัญ 27 เมษายน 2561
“สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑” จัดกิจกรรม วันรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ 10 เมษายน 2561
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ...การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ 06 เมษายน 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ...การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ 04 เมษายน 2561
โครงการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ สำนักการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๑ "สง่า สมวัย ใส่ใจสุขภาพ 03 เมษายน 2561
ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 30 มีนาคม 2561
จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ "การพับริ้บบิ้น" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 23 มีนาคม 2561
วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๔๔ ปี สำนักการแพทย์ 23 มีนาคม 2561
วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๓๐ ปี โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 05 มีนาคม 2561
จัดอบรม "อาชีวอนามัย : การยศาสตร์ในการทำงาน" ให้แก่บุคลากรชาวรพล 28 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ วัยเรียน วัยใส รักอย่างไร ให้ปลอดภัย เพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะชีวิต 28 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมวันวาเลนไทน์ รักอย่างปลอดภัย 15 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ วัยเรียน วัยใส รักอย่างไร ให้ปลอดภัย 15 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมสุขสันต์วันเด็ก 12 มกราคม 2561
พิธีทำบุญตักบาตร และสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลฯ 29 ธันวาคม 2560
งานปีใหม่ ชมรมผู้สูงอายุ รพล. 28 ธันวาคม 2560
Colorful Night Party กีฬาสามัคคี สุขสันต์วันปีใหม่ ชาว รพล. ๒๕๖๑ 25 ธันวาคม 2560
"กีฬาสามัคคี สุขสันต์วันปีใหม่ ชาว รพล. ๒๕๖๑" 23 ธันวาคม 2560
กิจกรรมBig cleaning day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 06 ธันวาคม 2560
วันเอดส์โลก 30 พฤศจิกายน 2560
ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 24 พฤศจิกายน 2560
อบรมพรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 23 พฤศจิกายน 2560
วันเบาหวานโลก 17 พฤศจิกายน 2560
ปลูกต้นดาวเรือง ให้เหลืองอร่าม ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 20 ตุลาคม 2560
จัดงานมุทิตาจิต "สามแม่ครัว เกษียณตัว ไม่เกษียณใจ ขอบพระคุณจากใจ ชาว รพล." 02 ตุลาคม 2560
ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จัดประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 30 กันยายน 2560
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย 14 กันยายน 2560
"การพัฒนาความรู้ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี" 12 กันยายน 2560
จัดอบรมโครงการเครื่องมือแพทย์ปลอดเชื้อผู้ป่วยปลอดภัย รุ่นที่ ๒ (๐๘ ก.ย. ๖๐) 08 กันยายน 2560
โครงการเครื่องมือแพทย์ปลอดเชื้อผู้ป่วยปลอดภัย 06 กันยายน 2560
จัดอบรมในโครงการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพยาบาล" 04 กันยายน 2560
ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม 30 สิงหาคม 2560
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ ๕" 25 สิงหาคม 2560
เข้าร่วมกิจกรรม พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 15 สิงหาคม 2560
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ รพล. จัดกิจกรรม บอกรักแม่ 11 สิงหาคม 2560
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (แม่แห่งแผ่นดิน) 11 สิงหาคม 2560
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ ๔" 27 กรกฎาคม 2560
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการบริหารยา" 27 กรกฎาคม 2560
ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 25 กรกฎาคม 2560
โครงการอบรมการใช้เครื่องมือคุณภาพสำหรับหน่วยงาน 12 กรกฎาคม 2560
การป้องกันและดูแลแผลกดทับในโรงพยาบาล 11 กรกฎาคม 2560
โครงการอบรมการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๓ 06 กรกฎาคม 2560
จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแผนอุบัติภัยหมู่ 04 กรกฎาคม 2560
โครงการอบรมการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒ 04 กรกฎาคม 2560
โครงการอบรมการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๑ 30 มิถุนายน 2560
โครงการการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ ๒ 28 มิถุนายน 2560
"โครงการการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ ๑" 22 มิถุนายน 2560
"โครงการอบรมการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลขั้นสูง รุ่นที่ ๒" 22 มิถุนายน 2560
"โครงการอบรมการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลขั้นสูง รุ่นที่ ๑" 22 มิถุนายน 2560
"โครงการอบรมระบบบันทึกทางการพยาบาล Focus Charting รุ่นที่ ๒" 22 มิถุนายน 2560
"โครงการอบรมระบบบันทึกทางการพยาบาล Focus Charting รุ่นที่ ๑" 22 มิถุนายน 2560
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ ๒" 22 มิถุนายน 2560
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "สุขภาพปลอดภัย ห่างไกลเข่าเสื่อม" 31 พฤษภาคม 2560
การบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล 26 พฤษภาคม 2560
กีฬาแชร์บอลหญิง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 20 พฤษภาคม 2560
กีฬาแชร์บอลหญิง โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 17 พฤษภาคม 2560
"โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการดูแลผู้ป่วยที่มีความปวดเฉียบพลัน รุ่นที่ ๒" 11 พฤษภาคม 2560
"โครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ" 11 พฤษภาคม 2560
"โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการดูแลผู้ป่วยที่มีความปวดเฉียบพลัน" รุ่น๑ 11 พฤษภาคม 2560
ชมรมผู้สูงอายุจัดกิจกรรมประจำเดือนเมษายน 28 เมษายน 2560
กิจกรรม "ประเพณีสงกรานต์ ไทย-รามัญ" 24 เมษายน 2560
อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมไทย ด้วยดวงใจกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 04 เมษายน 2560
ได้จัดการซักซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในเวลากลางคืน 01 เมษายน 2560
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล รุ่นที่ ๑ และ รุ่น ๒ 01 เมษายน 2560
"การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ ๒ 17 มีนาคม 2560
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฟื้นคืนชีพขั้นสูง" รุ่นที่ ๒ (๑๓ มี.ค. ๖๐) 13 มีนาคม 2560
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ ๑ 09 มีนาคม 2560
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฟื้นคืนชีพขั้นสูง" รุ่นที่ ๒ (๗ มี.ค. ๖๐) 08 มีนาคม 2560
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฟื้นคืนชีพขั้นสูง" รุ่นที่ ๑ (๖ มี.ค. ๖๐) 08 มีนาคม 2560
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฟื้นคืนชีพขั้นสูง" รุ่นที่ ๑ 06 มีนาคม 2560
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลฯ 02 มีนาคม 2560
วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ครบรอบ ๒๙ ปี 02 มีนาคม 2560
จัดกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ของชมรมผู้สูงอายุ 24 กุมภาพันธ์ 2560
จัดโครงการอบรม "การพัฒนาศักยภาพการนิเทศทางการพยาบาล" รุ่นที่ ๑ 21 กุมภาพันธ์ 2560
จัดโครงการอบรม "การพัฒนาศักยภาพการนิเทศทางการพยาบาล" 20 กุมภาพันธ์ 2560
จัดกิจกรรม วัยรุ่นรักเป็นปลอดภัย เนื่องในวันวาเลนไทน์ 15 กุมภาพันธ์ 2560
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริการ ด้วยจิตบริการ”หลักสูตร “พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ” (Exellent Service Behavior : ESB) รุ่นที่ ๒ 10 กุมภาพันธ์ 2560
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริการ ด้วยจิตบริการ”หลักสูตร “พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ” (Exellent Service Behavior : ESB) รุ่นที่ ๑ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ได้ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ งานพิธิบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) 20 มกราคม 2560
กิจกรรม ทำบุญ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธิบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) (๒๐ ม.ค. ๖๐) 20 มกราคม 2560
กิจกรรม "สุขสันต์วันเด็ก" 13 มกราคม 2560
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (๒๘ ธ.ค. ๕๙) 11 มกราคม 2560
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com