กิจกรรม Big Cleaning Day 26 กันยายน 2561
จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๑ 04 กันยายน 2561
เดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 04 กันยายน 2561
การสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๑๖ สำนักการแพทย์ 28 สิงหาคม 2561
จัดกิจกรรมส่งหนูสู่ฝัน บัณฑิตน้อย 14 สิงหาคม 2561
จัดกิจกรรมBig Cleaning Day บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 10 สิงหาคม 2561
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ ๔ 01 สิงหาคม 2561
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่เจ้าหัว 28 กรกฎาคม 2561
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการและบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ ๕ 26 กรกฎาคม 2561
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 25 กรกฎาคม 2561
ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 20 กรกฎาคม 2561
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการและบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ ๔ 19 กรกฎาคม 2561
“จิตอาสา สนพ. ทำดี ทำด้วยใจ โดยไม่หวังตอบแทน” 16 กรกฎาคม 2561
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ ๓ (๑๑ ก.ค. ๖๑) 12 กรกฎาคม 2561
จัดกิจกรรม "ทำน้ำยาล้างจาน" 12 กรกฎาคม 2561
ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 04 กรกฎาคม 2561
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ ๒ 04 กรกฎาคม 2561
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพ ชั้นสูงรุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๑ และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 14 มิถุนายน 2561
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการและบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ ๓ 14 มิถุนายน 2561
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพ ชั้นสูงรุ่นที่ ๑ 12 มิถุนายน 2561
จัดอบรมโครงการ "การบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล" 12 มิถุนายน 2561
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพ ชั้นพื้นฐานรุ่นที่ ๑ และ ๒ 12 มิถุนายน 2561
ตัวแทนนักกีฬาโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ร่วมแข่งขันกีฬากรีฑา และฟุตบอลในงานกีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ 06 มิถุนายน 2561
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ ๑ 06 มิถุนายน 2561
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการดูแลระงับปวดสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัด 01 มิถุนายน 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการและบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ ๑ 21 พฤษภาคม 2561
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ LKB IC Basic Day ๒๐๑๘ รุ่นที่ ๑ และ ๒ 04 พฤษภาคม 2561
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ LKB IC Advanced Day ๒๐๑๘ รุ่นที่ ๑ และ ๒ 03 พฤษภาคม 2561
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com