กิจกรรมสุขสันต์วันเด็ก 12 มกราคม 2561
พิธีทำบุญตักบาตร และสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลฯ 29 ธันวาคม 2560
งานปีใหม่ ชมรมผู้สูงอายุ รพล. 28 ธันวาคม 2560
Colorful Night Party กีฬาสามัคคี สุขสันต์วันปีใหม่ ชาว รพล. ๒๕๖๑ 25 ธันวาคม 2560
"กีฬาสามัคคี สุขสันต์วันปีใหม่ ชาว รพล. ๒๕๖๑" 23 ธันวาคม 2560
กิจกรรมBig cleaning day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 06 ธันวาคม 2560
วันเอดส์โลก 30 พฤศจิกายน 2560
ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 24 พฤศจิกายน 2560
อบรมพรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 23 พฤศจิกายน 2560
วันเบาหวานโลก 17 พฤศจิกายน 2560
ปลูกต้นดาวเรือง ให้เหลืองอร่าม ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 20 ตุลาคม 2560
จัดงานมุทิตาจิต "สามแม่ครัว เกษียณตัว ไม่เกษียณใจ ขอบพระคุณจากใจ ชาว รพล." 02 ตุลาคม 2560
ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จัดประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 30 กันยายน 2560
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย 14 กันยายน 2560
"การพัฒนาความรู้ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี" 12 กันยายน 2560
จัดอบรมโครงการเครื่องมือแพทย์ปลอดเชื้อผู้ป่วยปลอดภัย รุ่นที่ ๒ (๐๘ ก.ย. ๖๐) 08 กันยายน 2560
โครงการเครื่องมือแพทย์ปลอดเชื้อผู้ป่วยปลอดภัย 06 กันยายน 2560
จัดอบรมในโครงการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพยาบาล" 04 กันยายน 2560
ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม 30 สิงหาคม 2560
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ ๕" 25 สิงหาคม 2560
เข้าร่วมกิจกรรม พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 15 สิงหาคม 2560
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ รพล. จัดกิจกรรม บอกรักแม่ 11 สิงหาคม 2560
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (แม่แห่งแผ่นดิน) 11 สิงหาคม 2560
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ ๔" 27 กรกฎาคม 2560
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการบริหารยา" 27 กรกฎาคม 2560
ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 25 กรกฎาคม 2560
โครงการอบรมการใช้เครื่องมือคุณภาพสำหรับหน่วยงาน 12 กรกฎาคม 2560
การป้องกันและดูแลแผลกดทับในโรงพยาบาล 11 กรกฎาคม 2560
โครงการอบรมการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๓ 06 กรกฎาคม 2560
จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแผนอุบัติภัยหมู่ 04 กรกฎาคม 2560
โครงการอบรมการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒ 04 กรกฎาคม 2560
โครงการอบรมการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๑ 30 มิถุนายน 2560
โครงการการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ ๒ 28 มิถุนายน 2560
"โครงการการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ ๑" 22 มิถุนายน 2560
"โครงการอบรมการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลขั้นสูง รุ่นที่ ๒" 22 มิถุนายน 2560
"โครงการอบรมการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลขั้นสูง รุ่นที่ ๑" 22 มิถุนายน 2560
"โครงการอบรมระบบบันทึกทางการพยาบาล Focus Charting รุ่นที่ ๒" 22 มิถุนายน 2560
"โครงการอบรมระบบบันทึกทางการพยาบาล Focus Charting รุ่นที่ ๑" 22 มิถุนายน 2560
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ ๒" 22 มิถุนายน 2560
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "สุขภาพปลอดภัย ห่างไกลเข่าเสื่อม" 31 พฤษภาคม 2560
การบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล 26 พฤษภาคม 2560
กีฬาแชร์บอลหญิง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 20 พฤษภาคม 2560
กีฬาแชร์บอลหญิง โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 17 พฤษภาคม 2560
"โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการดูแลผู้ป่วยที่มีความปวดเฉียบพลัน รุ่นที่ ๒" 11 พฤษภาคม 2560
"โครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ" 11 พฤษภาคม 2560
"โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการดูแลผู้ป่วยที่มีความปวดเฉียบพลัน" รุ่น๑ 11 พฤษภาคม 2560
ชมรมผู้สูงอายุจัดกิจกรรมประจำเดือนเมษายน 28 เมษายน 2560
กิจกรรม "ประเพณีสงกรานต์ ไทย-รามัญ" 24 เมษายน 2560
อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมไทย ด้วยดวงใจกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 04 เมษายน 2560
ได้จัดการซักซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในเวลากลางคืน 01 เมษายน 2560
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล รุ่นที่ ๑ และ รุ่น ๒ 01 เมษายน 2560
"การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ ๒ 17 มีนาคม 2560
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฟื้นคืนชีพขั้นสูง" รุ่นที่ ๒ (๑๓ มี.ค. ๖๐) 13 มีนาคม 2560
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ ๑ 09 มีนาคม 2560
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฟื้นคืนชีพขั้นสูง" รุ่นที่ ๒ (๗ มี.ค. ๖๐) 08 มีนาคม 2560
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฟื้นคืนชีพขั้นสูง" รุ่นที่ ๑ (๖ มี.ค. ๖๐) 08 มีนาคม 2560
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฟื้นคืนชีพขั้นสูง" รุ่นที่ ๑ 06 มีนาคม 2560
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลฯ 02 มีนาคม 2560
วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ครบรอบ ๒๙ ปี 02 มีนาคม 2560
จัดกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ของชมรมผู้สูงอายุ 24 กุมภาพันธ์ 2560
จัดโครงการอบรม "การพัฒนาศักยภาพการนิเทศทางการพยาบาล" รุ่นที่ ๑ 21 กุมภาพันธ์ 2560
จัดโครงการอบรม "การพัฒนาศักยภาพการนิเทศทางการพยาบาล" 20 กุมภาพันธ์ 2560
จัดกิจกรรม วัยรุ่นรักเป็นปลอดภัย เนื่องในวันวาเลนไทน์ 15 กุมภาพันธ์ 2560
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริการ ด้วยจิตบริการ”หลักสูตร “พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ” (Exellent Service Behavior : ESB) รุ่นที่ ๒ 10 กุมภาพันธ์ 2560
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริการ ด้วยจิตบริการ”หลักสูตร “พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ” (Exellent Service Behavior : ESB) รุ่นที่ ๑ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ได้ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ งานพิธิบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) 20 มกราคม 2560
กิจกรรม ทำบุญ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธิบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) (๒๐ ม.ค. ๖๐) 20 มกราคม 2560
กิจกรรม "สุขสันต์วันเด็ก" 13 มกราคม 2560
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (๒๘ ธ.ค. ๕๙) 11 มกราคม 2560
จัดกิจกรรมประจำเดือนธันวาคม ของชมรมผู้สูงอายุ (๒๓ ธ.ค.๕๙ ) 26 ธันวาคม 2559
ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ (2 ธ.ค. 59) 02 ธันวาคม 2559
จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปัญญาสมวาร (๕๐วัน) Big Cleaning Day (1 ธ.ค. 59) 02 ธันวาคม 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลปัณญาสมวาร (๕๐ วัน)เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (๐๑ ธ.ค. ๕๙) 01 ธันวาคม 2559
จัดกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน ของชมรมผู้สูงอายุ 28 พฤศจิกายน 2559
จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๒๒ พ.ย. ๕๙) 22 พฤศจิกายน 2559
จัดกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม ของชมรมผู้สูงอายุ 01 พฤศจิกายน 2559
เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้ซิกา,รณรงค์ล้างมือโลก และกิจกรรมเสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรม 06 ตุลาคม 2559
จัดโครงการ "สร้างเสริมพลังผู้ป่วยและญาติ" 26 กรกฎาคม 2559
จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงทั่วไปสำหรับหน่วยงานสนับสนุนและบุคลากรทั่วไป รุ่น 2 26 กรกฎาคม 2559
จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงทั่วไปสำหรับหน่วยงานสนับสนุนและบุคลากรทั่วไป รุ่น 1 26 กรกฎาคม 2559
จัดโครงการ "ทำงาน IC ด้วยความรัก และความสุขขั้นพื้นฐาน รุ่น 2" 16 กรกฎาคม 2559
จัดโครงการ "ทำงาน IC ด้วยความรัก และความสุขขั้นพื้นฐาน รุ่น 1" (14 ก.ค. 59) 16 กรกฎาคม 2559
จัดโครงการ "ทำงาน IC ด้วยความรัก และความสุขขั้นสูง รุ่น 2 " (12 ก.ค. 59) 13 กรกฎาคม 2559
จัดโครงการ "ทำงาน IC ด้วยความรัก และความสุขขั้นสูง รุ่น 1 " (11 ก.ค. 59) 11 กรกฎาคม 2559
จัดโครงการ "เพิ่มความรัก และสร้างความสุข" (8 ก.ค. 59) 08 กรกฎาคม 2559
การแข่งขันกีฬาแชร์บอลสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร 06 กรกฎาคม 2559
กิจกรรม “ร่วมใจอนุรักษ์ วิถีไทย ใจพอเพียง” 25 มิถุนายน 2559
จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานครั้งที่ 4 แก่ประชาชน 23 มิถุนายน 2559
จัดโครงการ การอบรมให้ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง ภาวะการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 10 มิถุนายน 2559
จัดโครงการ การป้องกัน การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 07 มิถุนายน 2559
ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ จัดกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 28 พฤษภาคม 2559
จัดโครงการ "รู้จักใช้ ไม่มีจน" 26 พฤษภาคม 2559
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานครั้งที่ 3 26 พฤษภาคม 2559
อบรม Update on palliative care and postoperative pain control (26 มี.ค. 58) 26 มีนาคม 2558
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล (23 มี.ค. 58) 23 มีนาคม 2558
ตรวจประเมินการดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน (18 มี.ค. 58) 18 มีนาคม 2558
งานวันคล้ายวันสถาปนา 27 ปี (5 มี.ค. 58) 05 มีนาคม 2558
อบรม เรื่องการบริหารความเสี่ยงรุ่นที่ 3 (26 ก.พ. 58) 26 กุมภาพันธ์ 2558
อบรม เรื่องการบริหารความเสี่ยงรุ่นที่ 2 (26 ก.พ. 58) 26 กุมภาพันธ์ 2558
อบรม เรื่องการบริหารความเสี่ยงรุ่นที่ 1 (25 ก.พ. 58) 25 กุมภาพันธ์ 2558
การเข้ารับการประเมินคุณภาพ (24 ม.ค. 58) 24 กุมภาพันธ์ 2558
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com