เช้าวันนี้ วันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

           นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เป็นเกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน วันเบาหวานโลกโดยมี นายแพทย์ปริญญา โพธิแดง ประธานคณะกรรมการเบาหวาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพ ตรวจวิเคราะห์สมดุลโครงสร้างร่างกาย โดยนักกายภาพบำบัด ตรวจสายตา เจาะหาระดัับน้ำตาลที่ปลายนิ้ว มีผู้มารับบริการให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ณ บริเวณหน้าตึกทันตกรรม โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com