วันพุธ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เป็นเกียรติเป็นประธาน ในการเปิดงาน การอบรมพัฒนาเครือข่ายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ โดยมี แพทย์หญิงศุภรณี ขาววิจิตร หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณพรนุช สถาผลสวัสดิ์ และคณะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม องค์การแพท (PATH) เป็นวิทยากรในงาน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com