วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
             นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเอดส์โลก ภายในงานมีกิจกรรม ตรวจเลือดหาเอชไอวี จับไข่ให้กำลังใจ ตอบคำถามยอดฮิต และมีบูธ รู้ทันสถานการณ์เอชไอวี ณ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com