วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

           ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครจัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ โภายในงานมีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกาย ต้อนรับสมาชิกใหม่ อวยพรสมาชิกที่เกิดเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน ณ ศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์
 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com