วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
             นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมBig cleaning day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลลากรของโรงพยาบาล พร้อมใจกันร่วมทำความสะอาด ณ บริเวณรอบโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com