วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

        นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครร่วมงานกิจกรรม "Colorful Night Party กีฬาสามัคคี สุขสันต์วันปีใหม่ ชาว รพล. ๒๕๖๑" ภายในงานมีกิจกรรมสอยดาว โยนห่วงจับฉลาก และการแสดงจากตัวแทนแต่ละสี บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน ณ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com