วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

              นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรม "งานปีใหม่ ชมรมผู้สูงอายุ รพล." ภายในงานมีกิจกรรม สวดมนต์ไหว้พระ อวยพรวันเกิดประจำเดือน ธันวาคม จับฉลากแลกของขวัญ และกิจกรรมสันทนาการ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากชมรม To Be Number 1 จาก CP All DC สุวรรณภูมิ ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่น และสนุกสนาน ณ ศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com