วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

              นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริการและบุคลากร โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลฯ เพื่อความเป็นศิริมงคล เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com