วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสุขสันต์วันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๑ ภายในงานมีกิจกรรมแจกของขวัญให้แก่เด็กๆ และจับฉลาก ชิงรางวัล ณ หอผู้ป่วยเด็ก มารดาและทารก โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com