วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

           โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการดูแลระงับปวดสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัด โดยมีนางฤดีวรรณ รัตนานุวัติ หัวหน้าพยาบาล เป็นประธานในพิธี ณ ตึกอำนวยการชั้น ๓ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์การพัฒนาสมรรถนะ

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com