วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ ๑ โดยมีนายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก อาจาย์ไกร มาศพิมล วิทยากรสาธิตและฝึกปฏิบัติ " อาหารเป็นยาบอกลาโรคอ้วน" อาจารย์สมพร ใจสมุทร วิทยากรบรรยายให้ความรู้ ๓อ. ต้อง ๓ Self ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com