วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตัวแทนนักกีฬาโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ร่วมแข่งขันกีฬากรีฑา และฟุตบอลในงานกีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก พญ.สิรินาถ เวทยะเวทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน และคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน พร้อมมอบเหรียญรางวัล
สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้
-โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร/เวชการุณย์/สิรินธร คว้า 5 ทอง 3 เงิน 3 ทองแดง รวม 11 เหรียญ
- รพ.กลาง คว้า 5 ทอง 2 เงิน 2 ทองแดง รวม 9 เหรียญ ณ สนามกีฬาประชานิเวศน์ 
- รพ.ตากสิน คว้า 3 ทอง 5 เงิน 4 ทองแดง รวม 12 เหรียญ 3 
- รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ คว้า 1 ทอง 4 เงิน 5 ทองแดง รวม 10 เหรียญ

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com