วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน ภายในงานมีกิจกรรม คัดกรองภาวะสุขภาพ สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกาย อวยพรวันเกิดประจำเดือนมิถุนายน กิจกรรมสันทนาการ ณ ศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com