วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการ Green Hospital โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม "ทำน้ำยาล้างจาน" โดยมี นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานในพิธี ในงานนี้มีบุคลากรของรพล.และผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ตึกอำนวยการ ชั้น ๓ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com