วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

จิตอาสาโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร นำทีมโดย นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมบุคลากร ร่วมกิจกรรม ทำบุญไหว้พระ ๙ วัด ณ จังหวัดนนทบุรี
“จิตอาสา สนพ. ทำดี ทำด้วยใจ โดยไม่หวังตอบแทน”
 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com