วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ภายในงานมีการตอบคำถาม จับไข่ รับของที่ระลึก แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้แก่น้องๆ นักเรียนในเขตลาดกระบัง ที่เดินผ่านบริเวณลานจอดรถโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com