วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ บุคลากรโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่เจ้าหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com