วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมBig Cleaning Day บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมีนายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธานในพิธี และร่วมเดินรณรงค์ต้านทุจริต คอรัปชั่น ราชการใสสะอาด ณ บริเวณโดยรอบอาคารโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com