วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ คู่นมแม่ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมส่งหนูสู่ฝัน บัณฑิตน้อย โดยมีนางฤดีวรรณ รัตนานุวัติ หัวหน้าพยาบาล เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรม

- มอบใบประกาศนียบัตรแด่คุณแม่ และบัณฑิตน้อย
-บอกรักแม่ให้ดังกว่าเดิม 
และเล่นเกมส์อย่างสนุกสนาน
ณ ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ คู่นมแม่ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com