วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๑๖ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ Moving Forward to Innovation “สำนักการแพทย์ก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวหน้า” มีการเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริการ ผลงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม โดยแบ่งการประกวด ออกเป็น ๓ รูปแบบ คือ Oral Presentation Poster Presentation และ Innovation Presentation ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com