วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ นำโดย พญ.ศุภรณี ขาววิจิตร หัวหน้ากลุ่มงานฯ จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลฯ และแจกแผ่นพับ โบว์ชัวร์ โลชั่นกันยุง และทรายอะเบท ให้แก่ผู้รับบริการและผู้ที่สนใจ ภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก
 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com