ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (๑๑ พ.ย. ๖๒) 26 พฤศจิกายน 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดใหญ๋ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด (๘ พ.ย. ๖๒) 11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศประกวดราคาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอกและวัดก๊าซดาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออกขนาดภาพไม่น้องกว่า ๑๕ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง (๗ พ.ย. ๖๒) 08 พฤศจิกายน 2562
ประกาศประกวดราคาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอกและวัดก๊าซดาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออกขนาดภาพไม่น้องกว่า ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๗ พ.ย. ๖๒) 08 พฤศจิกายน 2562
ประกาศร่างประกวดราคาชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพและอุปกรณ์สำหลับทำผ่าตัดจมูก โพรงจมูก กล่องเสียง หลอดลม และ หลอดอาหาร จำนวน ๑ ชุด (๗ พ.ย. ๖๒) 08 พฤศจิกายน 2562
ประกาศประกวดราคา จัดจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕๕ รายการ (ครั้งที่ ๓) (๒๙ ต.ค. ๖๒) 31 ตุลาคม 2562
ประกาศประกวดราคา จัดซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีวีทัศน์ ชนิดจอภาพแยกจากตัวกล้อง จำนวน ๑ เครื่อง (๒๙ ต.ค. ๖๒) 31 ตุลาคม 2562
ประกาศประกวดราคา จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องกำหนดอากาศอัดและชุดวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน ๑ เครื่อง (๒๔ ต.ค. ๖๒) 31 ตุลาคม 2562
ประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕๕ รายการ (๓ ก.ย. ๒๕๖๒) 11 กันยายน 2562
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ (Complete Blood Count : CBC) 02 กันยายน 2562
ร่างขอบเขตของงานจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 155 รายการ 23 สิงหาคม 2562
ร่างขอบเขตของงานชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ (CBC) ด้วยเครื่องนับเลือดอัตโนมัติ จำนวน 30000รายประจำปีงบประมาณ 2563 23 สิงหาคม 2562
ประกวดราคาวัสดุเครื่องบริโภคประจำปีงบประมาณ 2563 23 สิงหาคม 2562
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกช่วยปฎิบัติราชการ 15 สิงหาคม 2562
ประกาศร่างขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการก่อสร้างอาคารชั่วคราวโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 20 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดการจัดซื้อยูนิตทันตกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอแบบ LED 13 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อยูนิตทันตกรรมระบบอิเล็กทรอนิคชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอแบบ LED 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๖ ก.พ.๖๒) 08 กุมภาพันธ์ 2562
จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อยา จำนวน ๙๑ รายการ) (๒๕ ม.ค.๖๒) 25 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้ โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ จำนวน 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๙ ม.ค. ๖๒) 10 มกราคม 2562
ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้ โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ จำนวน 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๓ ธ.ค. ๖๑) 13 ธันวาคม 2561
ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้ โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ จำนวน 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๓ ธ.ค. ๖๑) 13 ธันวาคม 2561
ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้ โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ จำนวน 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๖ พ.ย. ๖๑) 19 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๐ ก.ย. ๖๑) 10 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๐ ก.ย. ๖๑) 10 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๖ ก.ย. ๖๑) 06 กันยายน 2561
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๖ ก.ย. ๖๑) 06 กันยายน 2561
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒๔ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๖ ก.ย. ๖๑) 06 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ( Complete Blood Count : CBC ) ด้วยเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๔ ก.ย. ๖๑) 04 กันยายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดขนาดใหญ่ แบบ LED ชนิดติดเพดาน แบบโคมคู่พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๔ ก.ย. ๖๑) 04 กันยายน 2561
ประกาศร่างขอบเขตของงานประกวดราคาจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดขนาดใหญ่แบบ LED ชนิดติดเพดานแบบโคมคู่พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๓ ส.ค. ๖๑) 23 สิงหาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๓ ส.ค. ๖๑) 23 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓ ส.ค. ๖๑) 23 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓ ส.ค. ๖๑) 23 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓ ส.ค. ๖๑) 23 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓ ส.ค. ๖๑) 23 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓ ส.ค. ๖๑) 23 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓) (๒๓ ส.ค. ๖๑) 23 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๒๓ ส.ค. ๖๑) 23 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๒ ส.ค. ๖๑) 22 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๒ ส.ค. ๖๑) 22 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๑ ส.ค. ๖๑) 21 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๒๑ ส.ค. ๖๑) 21 สิงหาคม 2561
ราคากลางจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๒๐ ส.ค. ๖๑) 20 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ ส.ค. ๖๑) 20 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ ส.ค. ๖๑) 20 สิงหาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก เพื่อใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๒๐ ส.ค. ๖๑) 20 สิงหาคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ( Complete Blood Count : CBC ) ด้วยเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒๗,๕๐๐ ราย และชุดน้ำยาควบคุมคุณภาพ CBC ( CBC Control) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๒๐ ส.ค. ๖๑) 20 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ ส.ค. ๖๑) 14 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ ส.ค. ๖๑) 14 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓) (๑๔ ส.ค. ๖๑) 14 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๑๔ ส.ค. ๖๑) 14 สิงหาคม 2561
ร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ( Complete Blood Count : CBC ) ด้วยเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒๗,๕๐๐ ราย และชุดน้ำยาควบคุมคุณภาพ CBC ( CBC Control) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑๐ ส.ค. ๖๑) 10 สิงหาคม 2561
ราคากลางประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ( Complete Blood Count : CBC ) ด้วยเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒๗,๕๐๐ ราย และชุดน้ำยาควบคุมคุณภาพ CBC ( CBC Control) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑๐ ส.ค.๖๑) 10 สิงหาคม 2561
ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก เพื่อใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑๐ ส.ค. ๖๑) 10 สิงหาคม 2561
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก เพื่อใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑๐ ส.ค. ๖๑) 10 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๘ ส.ค. ๖๑) 08 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ ส.ค. ๖๑) 08 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๗ ส.ค. ๖๑) 07 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๗ ส.ค. ๖๑) 07 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๗ ส.ค. ๖๑) 07 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๖ ส.ค. ๖๑) 06 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๖ ส.ค. ๖๑) 06 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๖ ส.ค. ๖๑) 06 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๖ ส.ค. ๖๑) 06 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑ ส.ค. ๖๑) 01 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๓๑ ก.ค. ๖๑) 31 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๑ ก.ค. ๖๑) 31 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๓๑ ก.ค. ๖๑) 31 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๑ ก.ค. ๖๑) 31 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕ ก.ค. ๖๑) 25 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕ ก.ค. ๖๑) 25 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕ ก.ค. ๖๑) 25 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๔ ก.ค. ๖๑) 24 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๒๔ ก.ค. ๖๑) 24 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๘ ก.ค. ๖๑) 18 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๗ ก.ค. ๖๑) 17 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๗ ก.ค. ๖๑) 17 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๗ ก.ค. ๖๑) 17 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๓ ก.ค. ๖๑) 13 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒ ก.ค. ๖๑) 12 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๑๒ ก.ค. ๖๑) 12 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒ ก.ค. ๖๑) 12 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๕ ก.ค. ๖๑) 05 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๕ ก.ค. ๖๑) 05 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓ ก.ค. ๖๑) 03 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓ ก.ค. ๖๑) 03 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๓ ก.ค. ๖๑) 03 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๒๖ มิ.ย. ๖๑) 26 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖ มิ.ย. ๖๑) 26 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๑๘ มิ.ย. ๖๑) 18 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓) (๑๘ มิ.ย. ๖๑) 18 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๘ มิ.ย. ๖๑) 18 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๘ มิ.ย. ๖๑) 18 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓) (๑๒ มิ.ย. ๖๑) 12 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๑๒ มิ.ย. ๖๑) 12 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒ มิ.ย. ๖๑) 12 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒ มิ.ย. ๖๑) 12 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓) (๑๑ มิ.ย. ๖๑) 11 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๑๑ มิ.ย. ๖๑) 11 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๑ มิ.ย. ๖๑) 11 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๑ มิ.ย. ๖๑) 11 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘ พ.ค. ๖๑) 28 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๒๑ พ.ค. ๖๑) 21 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๑ พ.ค. ๖๑) 21 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๑ พ.ค. ๖๑) 21 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ พ.ค. ๖๑) 09 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๗ พ.ค. ๖๑) 07 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๗ พ.ค. ๖๑) 07 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๗ พ.ค. ๖๑) 07 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๗ พ.ค. ๖๑) 07 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๗ พ.ค. ๖๑) 07 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖ เม.ย. ๖๑) 26 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓ เม.ย. ๖๑) 23 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๒๓ เม.ย. ๖๑) 23 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓ เม.ย. ๖๑) 23 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓ เม.ย. ๖๑) 23 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓) (๒๐ เม.ย. ๖๑) 20 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๒๐ เม.ย. ๖๑) 20 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ เม.ย. ๖๑) 20 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ เม.ย. ๖๑) 20 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ เม.ย. ๖๑) 20 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ เม.ย. ๖๑) 20 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓) (๒๐ เม.ย. ๖๑) 20 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๒๐ เม.ย. ๖๑) 20 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๙ เม.ย. ๖๑) 09 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ เม.ย. ๖๑) 09 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ เม.ย. ๖๑) 09 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๙ เม.ย. ๖๑) 09 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓) (๙ เม.ย. ๖๑) 09 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ เม.ย. ๖๑) 09 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรคและวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ เม.ย.๖๑) 09 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรคและวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ เม.ย.๖๑) 09 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรคและวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓ เม.ย.๖๑) 03 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘ มี.ค. ๖๑) 28 มีนาคม 2561
จัดซื้อน้ำยาชันสูตรโรคและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ (๒๘ มี.ค. ๖๑) 28 มีนาคม 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๒๗ มี.ค. ๖๑) 27 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖ มี.ค. ๖๑) 26 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๒ มี.ค. ๖๑) 22 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๒๒ มี.ค. ๖๑) 22 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔) (๒๒ มี.ค. ๖๑) 22 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๒ มี.ค. ๖๑) 22 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓) (๒๒ มี.ค. ๖๑) 22 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๒ มี.ค. ๖๑) 22 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๕) (๒๒ มี.ค. ๖๑) 22 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๒๒ มี.ค. ๖๑) 22 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๒ มี.ค. ๖๑) 22 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๒ มี.ค. ๖๑) 22 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๒ มี.ค. ๖๑) 22 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๒ มี.ค. ๖๑) 22 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดใหญ่ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๒๑ มี.ค. ๖๑) 21 มีนาคม 2561
จัดซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๖ รายการ (๑๙ มี.ค. ๖๑) 19 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ มี.ค. ๖๑) 19 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ มี.ค. ๖๑) 19 มีนาคม 2561
จัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ (๑๙ มี.ค. ๖๑) 19 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง จำนวน ๒ คัน ( ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๑๙ มี.ค. ๖๑) 19 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ มี.ค. ๖๑) 16 มีนาคม 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๑๖ มี.ค. ๖๑) 16 มีนาคม 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (๑๖ มี.ค. ๖๑) 16 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓) (๑๖ มี.ค. ๖๑) 16 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๑๖ มี.ค. ๖๑) 16 มีนาคม 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๒) (๑๖ มี.ค. ๖๑) 16 มีนาคม 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๑๖ มี.ค. ๖๑) 16 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ มี.ค. ๖๑) 15 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ มี.ค. ๖๑) 14 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๓ มี.ค. ๖๑) 13 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๓ มี.ค. ๖๑) 13 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๓ มี.ค. ๖๑) 13 มีนาคม 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๑๓ มี.ค. ๖๑) 13 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๑๒ มี.ค. ๖๑) 12 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒ มี.ค. ๖๑) 12 มีนาคม 2561
การคัดเลือกซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (๖ มี.ค. ๖๑) 06 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๕ มี.ค. ๖๑) 05 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๕ มี.ค. ๖๑) 05 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๕ มี.ค. ๖๑) 05 มีนาคม 2561
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง จำนวน ๒ คัน (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๕ มี.ค. ๖๑) 05 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๕ มี.ค. ๖๑) 05 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๕ มี.ค. ๖๑) 05 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓) (๒๘ ก.พ. ๖๑) 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๒๘ ก.พ. ๖๑) 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘ ก.พ. ๖๑) 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘ ก.พ. ๖๑) 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘ ก.พ. ๖๑) 28 กุมภาพันธ์ 2561
การคัดเลือกจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้างตำแหน่งต่างๆ ของโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๗๒ ชุด 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ ก.พ. ๖๑) 27 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓) (๒๗ ก.พ. ๖๑) 27 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๒๗ ก.พ. ๖๑) 27 กุมภาพันธ์ 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๒๓ ก.พ. ๖๑) 23 กุมภาพันธ์ 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๖ รายการ (๒๓ ก.พ. ๖๑) 23 กุมภาพันธ์ 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๒๓ ก.พ. ๖๑) 23 กุมภาพันธ์ 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๒๓ ก.พ. ๖๑) 23 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๒ ก.พ. ๖๑) 22 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง จำนวน ๒ คัน ( ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๒๑ ก.พ. ๖๑) 21 กุมภาพันธ์ 2561
จัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ (๒๑ ก.พ. ๖๑) 21 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ ก.พ. ๖๑) 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ ก.พ. ๖๑) 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง จำนวน ๒ คัน ( ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๒๐ ก.พ. ๖๑) 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๒๐ ก.พ. ๖๑) 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๒๐ ก.พ. ๖๑) 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ ก.พ. ๖๑) 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดใหญ่ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๒๐ ก.พ. ๖๑) 20 กุมภาพันธ์ 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๑๙ ก.พ. ๖๑) 19 กุมภาพันธ์ 2561
จัดซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๓ รายการ (๑๕ ก.พ. ๖๑) 15 กุมภาพันธ์ 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๑๕ ก.พ. ๖๑) 15 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๘ ก.พ. ๖๑) 13 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๓ ก.พ. ๖๑) 13 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๓ ก.พ. ๖๑) 13 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ ก.พ. ๖๑) 09 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ ก.พ. ๖๑) 09 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ ก.พ. ๖๑) 09 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ ก.พ. ๖๑) 09 กุมภาพันธ์ 2561
จัดซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๒ รายการ (๘ ก.พ. ๖๑) 08 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ ก.พ. ๖๑) 08 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๘ ก.พ. ๖๑) 08 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ ก.พ. ๖๑) 08 กุมภาพันธ์ 2561
จัดซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๔ รายการ (๘ ก.พ. ๖๑) 08 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ ก.พ. ๖๑) 08 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓) (๖ ก.พ. ๖๑) 06 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๖ ก.พ. ๖๑) 06 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง จำนวน ๒ คัน ( ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๖ ก.พ. ๖๑) 06 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๖ ก.พ. ๖๑) 06 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๖ ก.พ. ๖๑) 06 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๖ ก.พ. ๖๑) 06 กุมภาพันธ์ 2561
จัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๗ รายการ (๖ ก.พ. ๖๑) 06 กุมภาพันธ์ 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๕ ก.พ. ๖๑) 05 กุมภาพันธ์ 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๘ รายการ (๕ ก.พ. ๖๑) 05 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๐ ม.ค. ๖๑) 30 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๐ ม.ค. ๖๑) 30 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๙ ม.ค. ๖๑) 29 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๙ ม.ค. ๖๑) 29 มกราคม 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๒๖ ม.ค. ๖๑) 26 มกราคม 2561
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)เตียงผ่าตัดใหญ่ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๒๕ ม.ค. ๖๑ ) 25 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๔ ม.ค. ๖๑) 24 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓) (๒๔ ม.ค. ๖๑) 24 มกราคม 2561
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง จำนวน ๒ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๒๔ ม.ค. ๖๑) 24 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๔ ม.ค. ๖๑) 24 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๒๔ ม.ค. ๖๑) 24 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๔ ม.ค. ๖๑) 24 มกราคม 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๒๔ ม.ค. ๖๑) 24 มกราคม 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๒๔ ม.ค. ๖๑) 24 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓ ม.ค. ๖๑) 23 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓ ม.ค. ๖๑) 23 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๒๒ ม.ค. ๖๑) 22 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๒ ม.ค. ๖๑) 22 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๒๒ ม.ค. ๖๑) 22 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๒ ม.ค. ๖๑) 22 มกราคม 2561
จัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๒ รายการ (๑๙ ม.ค. ๖๑) 19 มกราคม 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๗ รายการ (๑๙ ม.ค. ๖๑) 19 มกราคม 2561
จัดซื้อน้ำยาชันสูตรโรคและวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (๑๘ ม.ค. ๖๑) 18 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ ม.ค. ๖๑) 16 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ ม.ค. ๖๑) 16 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ ม.ค. ๖๑) 16 มกราคม 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๑๒ ม.ค. ๖๑) 15 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒ ม.ค. ๖๑) 12 มกราคม 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๒) (๑๒ ม.ค. ๖๑) 12 มกราคม 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (๑๒ ม.ค. ๖๑) 12 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๑๒ ม.ค. ๖๑) 12 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒ ม.ค. ๖๑) 12 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒ ม.ค. ๖๑) 12 มกราคม 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๖ รายการ (๑๐ ม.ค. ๖๑) 10 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ ม.ค. ๖๑) 08 มกราคม 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๘ ม.ค. ๖๑) 08 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓) (๘ ม.ค. ๖๑) 08 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๘ ม.ค. ๖๑) 08 มกราคม 2561
คัดเลือกซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (๘ ม.ค. ๖๑) 08 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ ม.ค. ๖๑) 08 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๕ ม.ค. ๖๑) 05 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๕ ม.ค. ๖๑) 05 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๕ ม.ค. ๖๑) 05 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๕ ม.ค. ๖๑) 05 มกราคม 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๕ ม.ค. ๖๑) 05 มกราคม 2561
จัดซื้อน้ำยาชันสูตรโรคและวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ (๕ ม.ค. ๖๑) 05 มกราคม 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๔ ม.ค. ๖๑) 04 มกราคม 2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือจำนวน ๑ เครื่อง ( ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๔ ม.ค. ๖๑) 04 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔ ม.ค. ๖๑) 04 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓ ม.ค. ๖๑) 03 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓ ม.ค. ๖๑) 03 มกราคม 2561
จัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๗ รายการ (๓ ม.ค. ๖๑) 03 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๓ ม.ค. ๖๑) 03 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓ ม.ค. ๖๑) 03 มกราคม 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๒๘ ธ.ค. ๖๐) 28 ธันวาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๒๘ ธ.ค. ๖๐) 28 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖ ธ.ค. ๖๐) 26 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖ ธ.ค. ๖๐) 26 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๒๖ ธ.ค. ๖๐) 26 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖ ธ.ค. ๖๐) 26 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖ ธ.ค. ๖๐) 26 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕ ธ.ค. ๖๐) 25 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕ ธ.ค. ๖๐) 25 ธันวาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๒) (๒๒ ธ.ค. ๖๐) 22 ธันวาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๒๒ ธ.ค. ๖๐) 22 ธันวาคม 2560
โครงการคัดเลือกซื้อเตียงผ่าตัดใหญ่ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ เตียง (๒๒ ธ.ค. ๖๐) 22 ธันวาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๗ รายการ (๒๑ ธ.ค. ๖๐) 21 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔) (๒๐ ม.ค. ๖๑) 20 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ ม.ค. ๖๑) 20 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓) (๒๐ ธ.ค. ๖๐) 20 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๒๐ ธ.ค. ๖๐) 20 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ ธ.ค. ๖๐) 20 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ ธ.ค. ๖๐) 15 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๓ ธ.ค. ๖๐) 13 ธันวาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑๐ รายการ (๘ ธ.ค. ๖๐) 08 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓) (๗ ธ.ค. ๖๐) 07 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๗ ธ.ค. ๖๐) 07 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๗ ธ.ค. ๖๐) 07 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๗ ธ.ค. ๖๐) 07 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓) (๗ ธ.ค. ๖๐) 07 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๗ ธ.ค. ๖๐) 07 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๗ ธ.ค. ๖๐) 07 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔) (๗ ธ.ค. ๖๐) 07 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓) (๗ ธ.ค. ๖๐) 07 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๗ ธ.ค. ๖๐) 07 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๗ ธ.ค. ๖๐) 07 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๗ ธ.ค. ๖๐) 07 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔) (๗ ธ.ค. ๖๐) 07 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๗ ธ.ค. ๖๐) 07 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๗ ธ.ค. ๖๐) 07 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๖ ธ.ค. ๖๐) 06 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๖ ธ.ค. ๖๐) 06 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๖ ธ.ค. ๖๐) 06 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑ ธ.ค. ๖๐) 01 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑ ธ.ค. ๖๐) 01 ธันวาคม 2560
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง จำนวน ๒ คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๓๐ พ.ย. ๖๐) 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๓๐ พ.ย. ๖๐) 30 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๓ รายการ (๓๐ พ.ย. ๖๐) 30 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๘ รายการ (๓๐ พ.ย. ๖๐) 30 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (๒๙ พ.ย. ๖๐) 29 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๓) (๒๙ พ.ย. ๖๐) 29 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๙ พ.ย. ๖๐) 29 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๒๙ พ.ย. ๖๐) 29 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๒) (๒๙ พ.ย. ๖๐) 29 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๒๙ พ.ย. ๖๐) 29 พฤศจิกายน 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอกและวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง (๒๙ พ.ย. ๖๐) 29 พฤศจิกายน 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือและราคากลาง จำนวน ๑ เครื่อง (๒๙ พ.ย. ๖๐) 29 พฤศจิกายน 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในเครื่อง และราคากลาง จำนวน ๒ เครื่อง (๒๙ พ.ย. ๖๐) 29 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๖ รายการ (๒๙ พ.ย. ๖๐) 29 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๒๙ พ.ย. ๖๐) 29 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘ พ.ย. ๖๐) 28 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘ พ.ย. ๖๐) 28 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๒๗ พ.ย. ๖๐) 27 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ พ.ย. ๖๐) 27 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๒๗ พ.ย. ๖๐) 27 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓) (๒๗ พ.ย. ๖๐) 27 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ พ.ย. ๖๐) 27 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๒๗ พ.ย. ๖๐) 27 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ พ.ย. ๖๐) 27 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๒๗ พ.ย. ๖๐) 27 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๗) (๒๗ พ.ย. ๖๐) 27 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๕) (๒๗ พ.ย. ๖๐) 27 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ พ.ย. ๖๐) 27 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ พ.ย. ๖๐) 27 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ พ.ย. ๖๐) 27 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ พ.ย. ๖๐) 27 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ พ.ย. ๖๐) 27 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ พ.ย. ๖๐) 27 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ พ.ย. ๖๐) 27 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ พ.ย. ๖๐) 27 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๖ รายการ (๒๗ พ.ย. ๖๐) 27 พฤศจิกายน 2560
การคัดเลือกซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๖ รายการ (๒๔ พ.ย. ๖๐) 24 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓ พ.ย. ๖๐) 23 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๑ รายการ (๒๓ พ.ย. ๖๐) 23 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๒๓ พ.ย. ๖๐) 23 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๒๓ พ.ย. ๖๐) 23 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓ พ.ย. ๖๐) 23 พฤศจิกายน 2560
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง จำนวน ๒ คัน (๒๒ พ.ย. ๖๐) 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (๒๒ พ.ย. ๖๐) 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง จำนวน ๒ คัน (๒๒ พ.ย. ๖๐) 22 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๖ รายการ (๒) (๒๑ พ.ย. ๖๐) 21 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๖ รายการ (๒๑ พ.ย. ๖๐) 21 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ พ.ย. ๖๐) 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ พ.ย. ๖๐) 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ พ.ย. ๖๐) 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในเครื่องจำนวน ๒ เครื่อง (๒๐ พ.ย. ๖๐) 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) เครื่องตรวจอวัยวะภายในและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือจำนวน ๑ เครื่อง (๒๐ พ.ย. ๖๐) 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอกและวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้วจำนวน ๔ เครื่อง (๒๐ พ.ย. ๖๐) 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ พ.ย. ๖๐) 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ พ.ย. ๖๐) 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ พ.ย. ๖๐) 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน จำนวน ๒ เครื่อง (๑๗ พ.ย. ๖๐) 18 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (๑๗ พ.ย. ๖๐) 17 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อเตียงสำหรับตรวจและทำหัตถการกลุ่มโรคกระดูกและข้อจำนวน ๑ เตียง (๑๗ พ.ย. ๖๐) 17 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๗ พ.ย. ๖๐) 17 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือจำนวน ๑ เครื่อง (๑๗ ต.ค. ๖๐) 17 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอกและวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้วจำนวน ๔ เครื่อง (๑๗ พ.ย. ๖๐) 17 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในเครื่อง จำนวน ๒ เครื่อง (๑๗ พ.ย. ๖๐) 17 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๑ รายการ (๑๖ พ.ย. ๖๐) 16 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง (๑๖ พ.ย.๖๐) 16 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ พ.ย. ๖๐) 15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๑๕ พ.ย. ๖๐) 15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ พ.ย. ๖๐) 15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ พ.ย. ๖๐) 15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ พ.ย. ๖๐) 15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ พ.ย. ๖๐) 15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓) (๑๕ พ.ย. ๖๐) 15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ พ.ย. ๖๐) 15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๑๕ พ.ย. ๖๐) 15 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๒) (๑๓ พ.ย. ๖๐) 13 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๑๓ พ.ย. ๖๐) 13 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ พ.ย. ๖๐) 09 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ พ.ย. ๖๐) 09 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ พ.ย. ๖๐) 09 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ พ.ย. ๖๐) 09 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ พ.ย. ๖๐) 09 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ พ.ย. ๖๐) 09 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ พ.ย. ๖๐) 09 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓) (๙ พ.ย. ๖๐) 09 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ พ.ย. ๖๐) 09 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๙ พ.ย. ๖๐) 09 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๙ พ.ย. ๖๐) 09 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ พ.ย. ๖๐) 09 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ พ.ย. ๖๐) 09 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓๒ รายการ (๗ พ.ย. ๖๐) 07 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๒) (๗ พ.ย. ๖๐) 07 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๖ รายการ (๒) (๗ พ.ย. ๖๐) 07 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (๗ พ.ย. ๖๐) 07 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๗ พ.ย. ๖๐) 07 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๖ รายการ (๗ พ.ย. ๖๐) 07 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๗ รายการ (๗ พ.ย. ๖๐) 07 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๖ พ.ย. ๖๐) 06 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๖ พ.ย. ๖๐) 06 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๖ พ.ย. ๖๐) 06 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔) (๖ พ.ย. ๖๐) 06 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓) (๖ พ.ย. ๖๐) 06 พฤศจิกายน 2560
คัดเลือกซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๒ พ.ย. ๖๐) 02 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑ พ.ย. ๖๐) 01 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๑ รายการ (๑ พ.ย. ๖๐) 01 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑ พ.ย. ๖๐) 01 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑ พ.ย. ๖๐) 01 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑ พ.ย. ๖๐) 01 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๑ ต.ค. ๖๐) 31 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๑ ต.ค. ๖๐) 31 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๑ ต.ค. ๖๐) 31 ตุลาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑๐ รายการ (๓๐ ต.ค. ๖๐) 30 ตุลาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๒๗ ต.ค. ๖๐) 27 ตุลาคม 2560
จััดซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๘ รายการ (๒๕ ต.ค. ๖๐) 25 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ต.ค. ๖๐) 19 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๑๙ ต.ค. ๖๐) 19 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ต.ค. ๖๐) 19 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ต.ค. ๖๐) 19 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ต.ค. ๖๐) 19 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ต.ค. ๖๐) 19 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ต.ค. ๖๐) 19 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ต.ค. ๖๐) 19 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ต.ค. ๖๐) 19 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ต.ค. ๖๐) 19 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ต.ค. ๖๐) 19 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ต.ค. ๖๐) 19 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ต.ค. ๖๐) 19 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ต.ค. ๖๐) 19 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓) (๑๙ ต.ค. ๖๐) 19 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ต.ค. ๖๐) 19 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ต.ค. ๖๐) 19 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ต.ค. ๖๐) 19 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๑๙ ต.ค. ๖๐) 19 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ต.ค. ๖๐) 19 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ต.ค. ๖๐) 19 ตุลาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๑๗ ต.ค. ๖๐) 17 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๗ ต.ค. ๖๐) 17 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๗ ต.ค. ๖๐) 17 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๑๖ ต.ค. ๖๐) 16 ตุลาคม 2560
คัดเลือกซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ( ๑๖ ต.ค. ๖๐) 16 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ ต.ค. ๖๐) 16 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ ต.ค. ๖๐) 16 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓) (๑๖ ต.ค. ๖๐) 16 ตุลาคม 2560
คัดเลือกซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ (๑๖ ต.ค. ๖๐) 16 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ ต.ค. ๖๐) 16 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๑๖ ต.ค. ๖๐) 16 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ ต.ค. ๖๐) 16 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ ต.ค. ๖๐) 16 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๑๖ ต.ค. ๖๐) 16 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ ต.ค. ๖๐) 16 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ ต.ค. ๖๐) 16 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔) (๑๒ ต.ค. ๖๐) 12 ตุลาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๖ รายการ (๑๒ ต.ค. ๖๐) 12 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒ ต.ค. ๖๐) 12 ตุลาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๗ รายการ (๑๒ ต.ค. ๖๐) 12 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒ ต.ค. ๖๐) 12 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๕) (๑๒ ต.ค. ๖๐) 12 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒ ต.ค. ๖๐) 12 ตุลาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๙ รายการ (๑๒ ต.ค. ๖๐) 12 ตุลาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (๑๒ ต.ค. ๖๐) 12 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓) (๑๒ ต.ค. ๖๐) 12 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๑๒ ต.ค. ๖๐) 12 ตุลาคม 2560
จัดซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๑๖ รายการ (๑๐ ต.ค. ๖๐) 10 ตุลาคม 2560
จัดซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๗ รายการ (๑๐ ต.ค. ๖๐) 10 ตุลาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๘ รายการ (๒ ต.ค. ๖๐) 03 ตุลาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๒) (๒ ต.ค. ๖๐) 02 ตุลาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๒ ต.ค. ๖๐) 02 ตุลาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๒ ต.ค. ๖๐) 02 ตุลาคม 2560
จัดซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๑ รายการ (๑๘ ก.ย. ๖๐) 22 กันยายน 2560
สัญญาจะซื้อจะขายยาตามระบบ VMI (สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ กับองค์การเภสัชกรรม) จำนวน ๗๕ รายการ (๒๑ ส.ค. ๖๐) 21 สิงหาคม 2560
จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (๑๘ ส.ค. ๖๐) 18 สิงหาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๑๗ ส.ค. ๖๐) 17 สิงหาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๗ รายการ (๑๑ ส.ค. ๖๐) 17 สิงหาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑๐ รายการ (๑๐ ส.ค. ๖๐) 11 สิงหาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๔ ส.ค. ๖๐) 07 สิงหาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ(๓) (๑ ส.ค. ๖๐) 07 สิงหาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ(๒) (๑ ส.ค. ๖๐) 07 สิงหาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๖ รายการ (๑ ส.ค. ๖๐) 07 สิงหาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๗ รายการ(๒) (๑ ส.ค. ๖๐) 07 สิงหาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๗ รายการ (๑ ส.ค. ๖๐) 07 สิงหาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๑ ส.ค. ๖๐) 07 สิงหาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๑ ส.ค. ๖๐) 07 สิงหาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (๑ ส.ค. ๖๐) 07 สิงหาคม 2560
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR ) เครื่องเอกซเรย์พร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพรังสีเป็นระบบดิจิตอล และอุปกรณ์เชื่อมต่อภาพทางการแพทย์ ๑ ชุด (ครั้งที่๒) (๓๑ ก.ค. ๖๐) 31 กรกฎาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๒๐ ก.ค. ๖๐) 20 กรกฎาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ(๒) (๑๙ ก.ค. ๖๐) 19 กรกฎาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๑๙ ก.ค. ๖๐) 19 กรกฎาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๑๒ ก.ค. ๖๐) 12 กรกฎาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๗ รายการ (๑๒ ก.ค. ๖๐) 12 กรกฎาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๙ รายการ (๓ ก.ค. ๖๐) 04 กรกฎาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๓ ก.ค. ๖๐) 04 กรกฎาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๙ รายการ (๓๐ มิ.ย. ๖๐) 04 กรกฎาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๖ รายการ (๗ มิ.ย. ๖๐) 13 มิถุนายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๗ มิ.ย. ๖๐) 13 มิถุนายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๓๐ พ.ค. ๖๐) 06 มิถุนายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๕ พ.ค. ๖๐) 08 พฤษภาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๕ พ.ค. ๖๐) 08 พฤษภาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (๒๘ เม.ย. ๖๐) 01 พฤษภาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ(๔) (๒๖ เม.ย. ๖๐) 28 เมษายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ(๓) (๒๖ เม.ย. ๖๐) 28 เมษายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ(๒) (๒๖ เม.ย. ๖๐) 28 เมษายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ(๑) (๒๖ เม.ย. ๖๐) 28 เมษายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๖ รายการ (๒๖ เม.ย. ๖๐) 28 เมษายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑๓ รายการ (๑๐ เม.ย. ๖๐) 19 เมษายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑๐ รายการ (๑๐ เม.ย. ๖๐) 19 เมษายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๓๑ มี.ค. ๖๐) 04 เมษายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๒๐ มี.ค. ๖๐) 22 มีนาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๑๕ มี.ค. ๖๐) 15 มีนาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๑๓ มี.ค. ๖๐) 15 มีนาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๗ มี.ค. ๖๐) 08 มีนาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (๒๘ ก.พ. ๖๐) 01 มีนาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๒๘ ก.พ. ๖๐) 01 มีนาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ(๑) (๒๒ ก.พ. ๖๐) 22 กุมภาพันธ์ 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๒๒ ก.พ. ๖๐) 22 กุมภาพันธ์ 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๒๒ ก.พ. ๖๐) 22 กุมภาพันธ์ 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑๓ รายการ (๑๐ ก.พ. ๖๐) 14 กุมภาพันธ์ 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องล้างทำความสะอาดและทำลายเชื้อแบบเร่งด่วน ๒ ประตู พร้อมอบแห้งขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลิตร จำนวน ๒ เครื่อง (๗ ก.พ. ๖๐) 07 กุมภาพันธ์ 2560
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารการประมูลฯ เครื่องล้างทำความสะอาดและทำลายเชื้อแบบเร่งด่วน ๒ ประตู พร้อมอบแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลิตร จำนวน ๒ เครื่อง (๗ ก.พ. ๖๐) 07 กุมภาพันธ์ 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (๓๐ ม.ค. ๖๐) 31 มกราคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๓๐ ม.ค. ๖๐) 30 มกราคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๒๗ ม.ค. ๖๐) 30 มกราคม 2560
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างฯเครื่องเอกซเรย์พร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพรังสีเป็นระบบดิจิตอลฯ จำนวน ๑ ชุด (๒๗ ม.ค. ๖๐) 27 มกราคม 2560
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารการประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์พร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพรังสีเป็นระบบดิจิตอลฯ จำนวน ๑ ชุด (๒๗ ม.ค. ๖๐) 27 มกราคม 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณการจัดซื้อจัดจ้างฯรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพฯจำนวน ๑ คัน (๒๗ ม.ค. ๖๐) 27 มกราคม 2560
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประมูลซื้อรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพฯ จำนวน ๑ คัน (๒๗ ม.ค. ๖๐) 27 มกราคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๒๓ ม.ค. ๖๐) 23 มกราคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๒๐ ม.ค. ๖๐) 23 มกราคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๖ รายการ (๒๐ ม.ค. ๖๐) 20 มกราคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๑๙ ม.ค. ๖๐) 20 มกราคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๑๓ ม.ค. ๖๐) 16 มกราคม 2560
จัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ (๙ ม.ค. ๖๐) 11 มกราคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๓) (๔ ม.ค. ๖๐) 05 มกราคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๒) (๔ ม.ค. ๖๐) 05 มกราคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๑) (๔ ม.ค. ๖๐) 05 มกราคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๒๐ ธ.ค. ๕๙) 20 ธันวาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๗ รายการ (๒๐ ธ.ค. ๕๙) 20 ธันวาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๑๙ ธ.ค. ๕๙) 20 ธันวาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๑๙ ธ.ค. ๕๙) 20 ธันวาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๗ รายการ (๑๙ ธ.ค. ๕๙) 20 ธันวาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๗ รายการ (๗ ธ.ค. ๕๙) 07 ธันวาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (๗ ธ.ค. ๕๙) 07 ธันวาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๖ รายการ (๒๘ พ.ย. ๕๙) 28 พฤศจิกายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๑๓ รายการ (๒๑ พ.ย. ๕๙) 21 พฤศจิกายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๑๑ รายการ (๑๐ พ.ย. ๕๙) 10 พฤศจิกายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๑๐ พ.ย. ๕๙) 10 พฤศจิกายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (๘ พ.ย. ๕๙) 10 พฤศจิกายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๘ พ.ย. ๕๙) 10 พฤศจิกายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๒๖ ต.ค.๕๙) 26 ตุลาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๔ รายการ(๑) (๑๓ ต.ค.๕๙) 18 ตุลาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (๑๓ ต.ค.๕๙) 14 ตุลาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๑๑ ต.ค.๕๙) 12 ตุลาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ(๑) (๑๑ ต.ค.๕๙) 12 ตุลาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๑๑ ต.ค.๕๙) 12 ตุลาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๑๑ ต.ค.๕๙) 12 ตุลาคม 2559
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ 27 กันยายน 2559
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภันฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ 27 กันยายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๙ รายการ (๒๖ ก.ย.๕๙) 26 กันยายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน 7 รายการ (26 ก.ย.59) 26 กันยายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ (26 ก.ย.59) 26 กันยายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ (19 ก.ย.59) 19 กันยายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน 6 รายการ (19 ก.ย.59) 19 กันยายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ (12 ก.ย.59) 15 กันยายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน 12 รายการ (12 ก.ย.59) 15 กันยายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ (7 ก.ย.59) 07 กันยายน 2559
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัต จำนวน 2 เครื่อง 02 กันยายน 2559
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อออกซิเจนเหลว 30 สิงหาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน 5 รายการ (24 ส.ค.59) 24 สิงหาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ (22 ส.ค.59) 22 สิงหาคม 2559
การเปิดเผยราคากลาง จ้างทำซองใส่ฟิล์มเอกซเรย์ จำนวน 1 รายการ 22 สิงหาคม 2559
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเครื่องกรองน้ำแบบระบบน้ำร้อน น้ำเย็นและน้ำธรรมดา พร้อมติดตั้งจำนวน 4 เครื่อง 22 สิงหาคม 2559
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ 19 สิงหาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ (17 ส.ค.59) 18 สิงหาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน 5 รายการ (15 ส.ค.59) 15 สิงหาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ (5 ส.ค.59) 08 สิงหาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ (5 ส.ค.59) 08 สิงหาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ (3 ส.ค.59) 23 กรกฎาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน 7 รายการ (4 ก.ค.59) 05 กรกฎาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ (4 ก.ค.59) 05 กรกฎาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน 6 รายการ (24มิ.ย.59) 29 มิถุนายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ (16มิ.ย.59) 16 มิถุนายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน 5 รายการ (16มิ.ย.59) 16 มิถุนายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน 7 รายการ (16มิ.ย.59) 16 มิถุนายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ (15มิ.ย.59) 15 มิถุนายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ 09 มิถุนายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ 30 พฤษภาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน 7 รายการ 30 พฤษภาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน 5 รายการ 25 พฤษภาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ 24 พฤษภาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ 24 พฤษภาคม 2559
การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณท์คอมพิวเตอร์ 8 รายการครั้งที่ 2 (18 มี.ค. 58) 18 มีนาคม 2558
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณท์คอมพิวเตอร์ 8 รายการครั้งที่ 2 (18 มี.ค. 58) 18 มีนาคม 2558
เอกสารแสดงราคากลางชุดกล้องส่องตรวจตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดรายละเอียดภาพสูง (11 มี.ค. 58) 25 กุมภาพันธ์ 2558
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประมูลซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารฯ (25 ก.พ. 58) 25 กุมภาพันธ์ 2558
จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อยา จำนวน 106 รายการ) (11 ก.พ.58) 11 กุมภาพันธ์ 2558
จัดซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (๑๗ ต.ค. ๖๐) 17 ตุลาคม 2549
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com