ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ ( Complete Blood Count : CBC ) ด้วยเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com