ประกาศประกวดราคาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอกและวัดก๊าซดาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออกขนาดภาพไม่น้องกว่า ๑๕ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com