ประกาศร่างขอบเขตของงานประกวดราคาจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดขนาดใหญ่แบบ LED ชนิดติดเพดานแบบโคมคู่พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com