โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร - บทความประชาสัมพันธ์
 
มีข้อผิดพลาด
 • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/lkbhospgot/domains/lkb.hosp.go.th/public_html/lkbhosp/images/article/activity/5906/5906306
 • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/lkbhospgot/domains/lkb.hosp.go.th/public_html/lkbhosp/images/article/activity/5803/14
 • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/lkbhospgot/domains/lkb.hosp.go.th/public_html/lkbhosp/images/article/activity/5803/13
 • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/lkbhospgot/domains/lkb.hosp.go.th/public_html/lkbhosp/images/article/activity/5803/12
 • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/lkbhospgot/domains/lkb.hosp.go.th/public_html/lkbhosp/images/article/activity/5803/10
 • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/lkbhospgot/domains/lkb.hosp.go.th/public_html/lkbhosp/images/article/activity/5803/09
 • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/lkbhospgot/domains/lkb.hosp.go.th/public_html/lkbhosp/images/article/activity/5803/06
 • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/lkbhospgot/domains/lkb.hosp.go.th/public_html/lkbhosp/images/article/activity/5803/05
 • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/lkbhospgot/domains/lkb.hosp.go.th/public_html/lkbhosp/images/article/activity/5803/03
 • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/lkbhospgot/domains/lkb.hosp.go.th/public_html/lkbhosp/images/article/activity/5803/02
แจ้งให้ทราบ
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/article/activity/5906/5906306
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/article/activity/5803/14
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/article/activity/5803/13
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/article/activity/5803/12
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/article/activity/5803/10
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/article/activity/5803/09
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/article/activity/5803/06
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/article/activity/5803/05
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/article/activity/5803/03
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/article/activity/5803/02
เฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา มหาราชินี กทม.-ศิริราช จับมือร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (๑๐ ส.ค. ๖๑) 10 สิงหาคม 2561
ขอขอบพระคุณ คณะกต.ตร.สน. จระเข้น้อย และที่ปรึกษา กต.ตร.สน.จระเข้น้อย บริจาคเครื่องมือแพทย์ (๙ ส.ค. ๖๑) 10 สิงหาคม 2561
ขอขอบพระคุณตัวแทนจากบริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้กับโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร (๙ ส.ค. ๖๑) 10 สิงหาคม 2561
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โครงการ ดูแลใกล้บ้าน รักษาใกล้ใจ ณ ชุมชนเลียบคลองมอญ เขตลาดกระบัง (๙ ส.ค. ๖๑) 10 สิงหาคม 2561
ขอขอบพระคุณศิษย์เก่าโรงเรียนพรตพิทยพยัต รุ่นที่ ๒๕ บริจาครถเข็นนั่ง จำนวน ๑๕ คัน (๑ ส.ค. ๖๑) 01 สิงหาคม 2561
ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร และประชาชนผู้มารับบริการ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (๒๕ ก.ค. ๖๑) 25 กรกฎาคม 2561
ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของ โรงพยาบาลฯ และติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลฯ (๒๔ ก.ค. ๖๑) 24 กรกฎาคม 2561
ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ สำนักการแพทย์ (๒๔ ก.ค. ๖๑) 24 กรกฎาคม 2561
ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม Best Practice กรณีการดูแลแบบประคับประคอง Palliative Care สำนักการแพทย์ (๒๓ ก.ค ๖๑) 24 กรกฎาคม 2561
"ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ รณรงค์ป้องกันโรคตับอักเสบ" (๑๑ ก.ค. ๖๑) 12 กรกฎาคม 2561
ร่วมตรวจสารเสพติดพนักงาน จำนวน ๒๖๖ คน ของบริษัท เคไอ-ลาดกระบัง จำกัด (๗ ก.ค. ๖๑) 12 กรกฎาคม 2561
ยินดีต้อนรับผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมรายงานตัว ในงานปฐมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน ๙ ตำแหน่ง (๒ ก.ค. ๖๑) 04 กรกฎาคม 2561
ต้อนรับและนำเสนอข้อมูล เพื่อรับการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จากคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (๘ มิ.ย.๖๑) 12 มิถุนายน 2561
ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลกลาง ครบรอบ ๑๒๐ ปี (๒๒ มี.ค. ๖๑) 23 พฤษภาคม 2561
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โครงการ ดูแลใกล้บ้าน รักษาใกล้ใจชุมชนเลียบคลองมอญ (๑๐ พ.ค. ๖๑) 10 พฤษภาคม 2561
ได้รับบริจาครถเข็นนอน จำนวน ๑ คัน จาก คุณศรี - คุณสมพร คงบุญ พร้อมลูกหลาน (๓๐ เม.ย. ๖๑) 30 เมษายน 2561
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ศูนย์เยาวชนสะพานสูง (๒๗ เม.ย. ๖๑) 27 เมษายน 2561
ให้การต้อนรับคณะทำงานพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กรณีการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาล (Medication Error) (๒๔ เม.ย.๖๑) 27 เมษายน 2561
ต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจ เพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี (๒๐ เม.ย.๖๐) 22 เมษายน 2561
ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (๑๗ เม.ย. ๖๑) 17 เมษายน 2561
ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ (๐๘ มี.ค. ๖๑) 08 มีนาคม 2561
เปิดห้องพิเศษ จำนวน ๔ ห้อง (ตระกูลพายัพวัฒนวงษ์ บริจาคเงิน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) และห้องX-ray ระบบดิจิทัล (๐๒ มี.ค. ๖๑) 05 มีนาคม 2561
มอบของที่ระลึกแด่ผู้มีอุปการคุณ มอบเกียรติบัตรให้กับจิตอาสาชมรมผู้สูงอายุ รพล. หน่วยงานและบุคคลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล และโล่ประกาศเกียรติคุณแด่บุคลากรดีเด่น (๐๒ มี.ค. ๖๑) 05 มีนาคม 2561
คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์นำโดยนายแพทย์ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และผู้บริหารโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ และท่านผู้มีเกียรติ ได้ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้ (๐๒ มี.ค. ๖๑) 05 มีนาคม 2561
ทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๓๐ ปี รพล. (๐๒ มี.ค. ๖๑) 05 มีนาคม 2561
นายโกวิท ยงวานิชจิต ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร (๒๗ ก.พ. ๖๑) 28 กุมภาพันธ์ 2561
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม เขตลาดกระบัง (๐๘ ก.พ. ๖๑) 08 กุมภาพันธ์ 2561
ชาวรพล.ขอแสดงความยินดีกับท่านผอ.ทั้ง 2 ท่านค่ะ (๐๗ ก.พ. ๖๑) 07 กุมภาพันธ์ 2561
ชาวรพล.ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผอ.สนพ.คนใหม่ (๐๖ ก.พ. ๖๑) 06 กุมภาพันธ์ 2561
รับมอบโซฟานั่งพัก สำหรับผู้รับบริการ และรถเข็นแบบพับได้ สำหรับผู้ป่วย จำนวน ๔ ชุด จากคุณสุภัค สุดกราน และครอบครัว (๓๐ ม.ค. ๖๐) 30 มกราคม 2561
นางฤดีวรรณ รัตนานุวัติ หัวหน้าพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบกระดาษชำระ จากคุณวราภรณ์ ร่วมจิต เพื่อใช้ในห้องน้ำของโรงพยาบาล (๒๕ ม.ค. ๖๑) 25 มกราคม 2561
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ชุมชนสุทธาโภชน์ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง (๒๕ ม.ค. ๖๑) 25 มกราคม 2561
จัดประชุมคณะกรรมการทีมผู้ประสานงานคุณภาพ (๑๙ ม.ค. ๖๑) 19 มกราคม 2561
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในโครงการ "รักษาใกล้บ้าน ดูแลใกล้ใจ" (๑๘ ม.ค. ๖๑) 18 มกราคม 2561
รับมอบของขวัญจากตัวแทนชุมชนดารุลมุกิมอุปถัมภ์ เพื่อมอบให้เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (๑๐ ม.ค. ๖๑) 10 มกราคม 2561
รพล.ขอแจ้งเวลาการให้บริการในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 28 ธันวาคม 2560
ต้อนรับผู้แทนจาก สกก.กทม.และร่วมประชุมตรวจประเมินเพื่อเสนอขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contract Center : GECC) (๒๐ ธ.ค. ๖๐) 20 ธันวาคม 2560
ร่วมแสดงความยินดีในงานต้อนรับ นายแพทย์ชาลี วชิรศรีสุนทรา ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (๑๙ ธ.ค. ๖๐) 19 ธันวาคม 2560
ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์คนใหม่ 15 ธันวาคม 2560
ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๕ ณ โรงเรียนมาเรียลัย (๐๗ ธ.ค. ๖๐) 07 ธันวาคม 2560
เลือกตั้งคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในสำนักการแพทย์ (๐๑ ธ.ค. ๖๐) 01 ธันวาคม 2560
ออกให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ให้กับน้องๆ นักเรียนชมรมพยาบาลจิ๋ว ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล และฝึกปฏิบัติจริงตามฐานต่างๆ (๒๙ พ.ย. ๖๐) 29 พฤศจิกายน 2560
ต้อนรับนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายแพทย์ชาลี วชิรศรีสุนทรา รองผู้อำนวยสำนักการแพทย์ คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ และคณะผู้บริหาร สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร (๒๔ พ.ย. ๖๐) 24 พฤศจิกายน 2560
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการดูแลใกล้บ้าน รักษาใกล้ใจ ผู้ป่วยเรื้อรัง ชุมชนเลียบคลองมอญ (๒๓ พ.ย. ๖๐) 23 พฤศจิกายน 2560
ร่วมแสดงความยินดีในงาน วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (๒๓ พ.ย. ๖๐) 23 พฤศจิกายน 2560
เจ้าคุณอลงกต พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี รับบิณฑบาตและโปรดญาติโยม โดยมีบุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการ ร่วมบริจาคปัจจัย ข้าวสาร อาหารแห้ง ยา และเวชภัณฑ์ (๑๙ ต.ค. ๖๐) 19 ตุลาคม 2560
รณรงค์วันล้างมือโลก ๑๕ ตุลาคม (๑๒ ต.ค. ๖๐) 12 ตุลาคม 2560
ขอเชิญ...บุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ปลูกดอกดาวเรือง ให้เหลืองอร่าม (๐๓ ต.ค. ๖๐) 03 ตุลาคม 2560
ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ (๐๒ ต.ค. ๖๐) 02 ตุลาคม 2560
รับมอบเงินบริจาคสมทบ จำนวน ๕,๒๒๐ บาท จากชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ตั้งโรงทานมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยรพล. ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (๒๙ ก.ย. ๖๐) 30 กันยายน 2560
คุณศศิธร ศุภกิจโยธิน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ บริจาคเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เข้ามูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร (๒๙ ก.ย. ๖๐) 30 กันยายน 2560
รับมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑,๘๖๕ ดอก จากชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งมอบให้กับสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง (๒๙ ก.ย. ๖๐) 30 กันยายน 2560
ร้องเพลงชาติไทย ในวันครบรอบ ๑๐๐ ปี (๒๘ ก.ย. ๖๐) 28 กันยายน 2560
เข้าร่วมทำพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลคลองสามวา สำนักการแพทย์ (๒๕ ก.ย. ๖๐) 26 กันยายน 2560
โครงการตามศาสตร์พระราชา เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ (๒๑ ก.ย. ๖๐) 22 กันยายน 2560
ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมประเมินตามเกณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC) (๐๗ ก.ย. ๖๐) 08 กันยายน 2560
เข้าร่วมงาน “เส้นทางที่ภูมิใจ สู่เส้นชัยที่ภาคภูมิ” สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (๐๑ ก.ย. ๖๐) 04 กันยายน 2560
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ณ ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม (๓๑ ส.ค. ๖๐) 31 สิงหาคม 2560
ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์พิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (๓๐ ส.ค. ๖๐) 30 สิงหาคม 2560
ร่วมปฏิบัติการซ้อมแผนฉุกเฉิน ระดับ ๒ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (๒๕ ส.ค. ๖๐) 30 สิงหาคม 2560
คุณสุวรรณี แซ่ตั้ง และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และคุณวิไล ศิริศรชัย บริจาคเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร (๒๕ ส.ค. ๖๐) 30 สิงหาคม 2560
เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" (๒๕ ส.ค. ๖๐) 25 สิงหาคม 2560
ครอบครัวพายัพวัฒนวงษ์ บริจาคเงินเข้ามูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๑๖ ส.ค. ๖๐) 17 สิงหาคม 2560
ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาววิกานดา เวชอุบล ได้รับรางวัลชนะเลิศ R to R ผลงานวิชาการ ประเภท Oral Presentation (๑๕ ส.ค. ๖๐) 15 สิงหาคม 2560
เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๑๕ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร หัวข้อ Thailand ๔.๐ : Smart BMA Hospital (๑๕ ส.ค. ๖๐) 15 สิงหาคม 2560
นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ ตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลสังกัด สำนักการแพทย์(๔ ส.ค. ๖๐) 04 สิงหาคม 2560
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี วันสถาปนาโรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ (๒๗ ก.ค. ๖๐) 27 กรกฎาคม 2560
ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก แก่ตัวแทนนักเรียน ชั้น ม.3-5 ณ โรงเรียนพรตพิทยพยัต (๒๗ ก.ค. ๖๐) 27 กรกฎาคม 2560
ขอขอบพระคุณ คุณMin Min oo จิตอาสาที่ช่วยเหลือพยาบาล ในการสื่อสารกับผู้ป่ายชาวพม่า (๒๕ ก.ค. ๖๐) 25 กรกฎาคม 2560
ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ชุมชนวัดสุทธาโภชน์สุนทรอุปถัมภ์ (๒๔ ก.ค. ๖๐) 25 กรกฎาคม 2560
ออกให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนเลียบคลองมอญ ในโครงการ "ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ห่วงใย ผู้ป่วยเรื้อรัง (๒๐ ก.ค. ๖๐) 20 กรกฎาคม 2560
จัดประชุมร่วมกับเครือข่ายศูนย์สาธารณสุข (๑๙ ก.ค. ๖๐) 19 กรกฎาคม 2560
ต้นรวงผึ้ง .. รพล. ออกดอกแร้วว วันนี้ (๑๓ ก.ค. ๖๐) 14 กรกฎาคม 2560
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นศิริมงคล (๐๖ ก.ค. ๖๐) 06 กรกฎาคม 2560
มอบเงินบริจาคจากนางสาวทองใบ วัฒนกิจ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ (๒๘ มิ.ย. ๖๐) 29 มิถุนายน 2560
ต้อนรับ นายแพทย์สมชาย จึงมีโชค รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และคณะทำงานพิจารณายกร่างระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการพักอาศัยในหอพักแพทย์ พยาบาล (๒๘ มิ.ย. ๖๐) 23 มิถุนายน 2560
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ได้ดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลาย และทุกพื้นที่ในโรงพยาบาลฯ (๑๕ มิ.ย. ๖๐) 22 มิถุนายน 2560
ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในสำนักการแพทย์ (อ.ก.ก.) (๐๙ มิ.ย. ๖๐) 22 มิถุนายน 2560
คุณสมจิตต์ และคุณสำราญ รื่นรวย บริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อปรับปรุงห้องพิเศษโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร (๐๒ มิ.ย. ๖๐) 22 มิถุนายน 2560
ร่วมกิจกรรม"การแข่งขันกีฬาชุมชน ครั้งที่ ๖ " โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กีฬาชุมชน เอฟ.บี.ที. เขตลาดกระบัง (๒๙ พ.ค. ๖๐) 29 พฤษภาคม 2560
ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกกุหลาบ) เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๒๐ พ.ค. ๖๐) 20 พฤษภาคม 2560
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๘ ปี วันสถาปนาโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโรอุทิศ (๒๐ พ.ค. ๖๐) 20 พฤษภาคม 2560
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนเลียบคลองมอญ ประจำเดือนพฤษภาคม (๒๐ พ.ค. ๖๐) 20 พฤษภาคม 2560
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๕ ปี วันสถาปนาโรงพยาบาลสิรินธร (๑๖ พ.ค. ๖๐) 17 พฤษภาคม 2560
ต้อนรับ นายแพทย์โกวิท ยงวานิชจิต ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง และคณะ (๐๙ พ.ค. ๖๐) 11 พฤษภาคม 2560
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในงาน "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์" (๒๑ เม.ย.๖๐) 22 เมษายน 2560
พิธีมอบรถเข็นวีลแชร์ มอบโดย บริษัทบีทูบี แฟคเตอริ่งจำกัด และสโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ (๒๐ เม.ย. ๖๐) 22 เมษายน 2560
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว (๑๖ มี.ค. ๖๐) 17 มีนาคม 2560
ให้ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยมารับฟิล์มเอกซเรย์ของปี พ.ศ.๒๕๕๔ (๑๓ มี.ค. ๖๐) 13 มีนาคม 2560
กระบวนการการทำลายเชื้อ การทำให้ปราศจากเชื้อ และมาตรฐานการทำลายเชื้อ (๘ มี.ค. ๖๐) 08 มีนาคม 2560
จัดอบรม "การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research R๒R) ครั้งที่ ๔ (๒ มี.ค. ๖๐) 02 มีนาคม 2560
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนในหมู่บ้านวนารมย์ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง (๒๔ ก.พ. ๖๐) 24 กุมภาพันธ์ 2560
จัดอบรม "การพัฒนากากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research R๒R) ครั้งที่ ๓ (๑๕ ก.พ. ๖๐) 15 กุมภาพันธ์ 2560
ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลฯ จากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่นที่ ๑ (๑๕ ก.พ. ๖๐) 15 กุมภาพันธ์ 2560
ประชุมโรงพยาบาลคุณธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (๑๕ ก.พ. ๖๐) 15 กุมภาพันธ์ 2560
ร่วมปฏิบัติ สนับสนุน นโยบายการบริหารงานสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖๐ (๑๔ ก.พ. ๖๐) 14 กุมภาพันธ์ 2560
ร่วมกันเฝ้าระวัง โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอร์ส) (๑ ก.พ. ๖๐) 01 กุมภาพันธ์ 2560
จัดอบรม "การพัฒนากากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research R๒R) ครั้งที่ ๒ (๓๑ ม.ค. ๖๐) 31 มกราคม 2560
ต้อนรับ นาวาเอกภูริศร์ ชมะนันทน์ ผู้เยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.) (๒๗ ม.ค. ๖๐) 30 มกราคม 2560
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่" ณ ชุมชนวัดสุทธาวาส เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (๑๙ ม.ค. ๖๐) 20 มกราคม 2560
"โครงการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" นักเรียนชั้นม.1-ม.2 (๑๘ ม.ค. ๖๐) 20 มกราคม 2560
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.พิชญา นาควัชระได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (๑๗ ม.ค. ๖๐) 17 มกราคม 2560
จัดอบรม "การพัฒนากากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research R๒R) (๑๖ ม.ค. ๖๐) 17 มกราคม 2560
เดินสำรวจรอบโรงพยาบาลฯ เพื่อร่วมกันวางแผน ปรับปรุง บูรณะสถานที่ (๑๔ ม.ค. ๖๐) 14 มกราคม 2560
ขอเชิญร่วมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๐ (๑๓ ม.ค. ๖๐) 13 มกราคม 2560
มอบของขวัญ และเงินรางวัล จำนวน ๒,๑๐๐ บาท เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ (๑๒ ม.ค. ๖๐) 13 มกราคม 2560
ออกให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนเลียบคลองมอญ ในโครงการ "ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ห่วงใย ผู้ป่วยเรื้อรัง " (๑๒ ม.ค. ๖๐) 13 มกราคม 2560
ประชุมเครือข่าย ระหว่างโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๕,๔๖ (๑๑ ม.ค. ๖๐) 13 มกราคม 2560
ให้การต้อนรับ นายแพทย์พิชญา นาควัชระ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และนางสุดา สุวัณณะศรี ได้เข้าตรวจราชการ (๑๐ ม.ค. ๖๐) 11 มกราคม 2560
เป็นตัวแทนมอบของขวัญ และเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ (๑๐ ม.ค. ๖๐) 11 มกราคม 2560
เข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสปีใหม่ (๒๘ ธ.ค. ๕๙) 11 มกราคม 2560
ได้รับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ได้แก่ เครื่องผลิตออกซิเจน และที่นอนลม (๒๖ ธ.ค. ๕๙) 26 ธันวาคม 2559
ประชุมคณะกรรมแผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (๑๙ ธ.ค.๕๙) 20 ธันวาคม 2559
ชมรมผู้สูงอายุ รพล.ขอเชิญร่วมสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 23 ธันวาคมนี้ (๑๔ ธ.ค. ๕๙) 14 ธันวาคม 2559
ขอเชิญ... บุคลากร และบุคคลภายนอก เข้าร่วมโครงการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา ๑๕.๐๐ -๑๖.๐๐ น.(๑๔ ธ.ค. ๕๙) 14 ธันวาคม 2559
จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และการป้องกัน (๐๑ ธ.ค. ๕๙)) 01 ธันวาคม 2559
จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาเครือข่ายชุมชนไร้ความรุนแรง (๑๘ พ.ย.๕๙) 21 พฤศจิกายน 2559
ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวอรไพลิน นาคสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (๑๘ พ.ย. ๕๙) 21 พฤศจิกายน 2559
ประชุมการติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมเพื่อการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (๑๗ พ.ย.๕๙) 21 พฤศจิกายน 2559
ศึกษาดูงานฝ่ายวิชาการและแผนงานโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (๑๖ พ.ย. ๕๙) 21 พฤศจิกายน 2559
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ Breastfeeding Day Care Ladkrabang Hospital จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วันเพ็ญเดือน ๑๒ (๑๔ พ.ย. ๕๙) 15 พฤศจิกายน 2559
ออกให้บริการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ณ โรงเรียนมาเรียลัย (๑๑ พ.ย. ๕๙) 15 พฤศจิกายน 2559
ให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนเลียบคลองมอญ ในโครงการ "ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ห่วงใย ผู้ป่วยเรื้อรัง " (๑๐ พ.ย. ๕๙) 10 พฤศจิกายน 2559
พิธีสมโภชน์พระพุทธรูปปรางนาคปรก (๓ พ.ย. ๕๙) 04 พฤศจิกายน 2559
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ งานวันเบาหวานโลก (๓ พ.ย. ๕๙) 04 พฤศจิกายน 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน)เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี (๒๗ ต.ค. ๕๙) 01 พฤศจิกายน 2559
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน"วันปิยมหาราช" (๒๓ ต.ค. ๕๙) 01 พฤศจิกายน 2559
ได้จัดบริการทันตกรรม และตรวจคัดกรองสุขภาพฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวันพยาบาลแห่งชาติ (๒๑ ต.ค. ๕๙) 01 พฤศจิกายน 2559
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริเวณกองอำนวยการร่วม (๒๐ ต.ค. ๕๙) 01 พฤศจิกายน 2559
เจ้าคุณอลงกต พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี รับบิณฑบาตและโปรดญาติโยม ที่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร (๒๐ ต.ค. ๕๙) 01 พฤศจิกายน 2559
เนื่องในวันที่ ๒๑ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ กลุ่มงานทันตกรรมเปิดให้บริการตรวจและรักษาฟันฟรี (๒๐ ต.ค.๕๙) 01 พฤศจิกายน 2559
ขอเชิญประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม นี้ (๒๐ ต.ค. ๕๙) 01 พฤศจิกายน 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (๑๙ ต.ค. ๕๙) 01 พฤศจิกายน 2559
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (๓ ต.ค. ๕๙) 03 ตุลาคม 2559
ฝ่ายวิชาการและแผนงาน ประชาสัมพันธ์กิจกรรม (๒๒ ก.ค.๕๙) 23 กรกฎาคม 2559
ขานรับโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม (15 ก.ค. 59) 16 กรกฎาคม 2559
ออกหน่วยแพทย์ ในโครงการใกล้บ้านใกล้ใจ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี (14 ก.ค. 59) 16 กรกฎาคม 2559
ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับผู้ร่วมงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559 (14 ก.ค. 59) 16 กรกฎาคม 2559
เข้าร่วมประชุมเรื่อง การส่งต่อผู้ป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง และศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ ไปโรงพยาบาลลาดกระบังฯ (13 ก.ค. 59) 16 กรกฎาคม 2559
ออกหน่วยแพทย์ในงาน “Seoul’s Day in Bangkok 2016 ” (7 ก.ค. 59) 08 กรกฎาคม 2559
ออกหน่วยให้ความรู้ และแจกแผ่นพับเรื่องการป้องกันตนเอง ให้ปลอดภัยจากโรคที่มากับฤดูฝน (6 ก.ค. 59 08 กรกฎาคม 2559
เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณการ (IDMEx 2016) (6 ก.ค. 59) 08 กรกฎาคม 2559
จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (6 ก.ค. 59) 08 กรกฎาคม 2559
ต้อนรับคณะกรรมการสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับสำนักการแพทย์ (27 มิ.ย. 59) 30 มิถุนายน 2559
จัดกิจกรรมฝึกอาชีพชมรมผู้สูงอายุ การทำการบูรหอม (22 มิ.ย. 59) 22 มิถุนายน 2559
ทำพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 10 มิถุนายน 2559
ซ้อมแผนรับโรคที่มีการแผร่กระจายเชื้อทางอากาศ 10 มิถุนายน 2559
ออกหน่วยปฐมพยาบาล งานวิถีข้าว วิถีไทย (31 มี.ค. 58) 31 มีนาคม 2558
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (31 มี.ค. 58) 31 มีนาคม 2558
ออกหน่วนแพทย์เคลื่อนที่ชุมชนหลบบางพลี เขตลาดกระบัง (30 มี.ค. 58) 30 มีนาคม 2558
ออกหน่วยปฐมพยาบาล การแข่งขันฟุตบอลประเพณีศิษย์เก่า 3 พระจอมเกล้า (23 มี.ค. 58) 23 มีนาคม 2558
ออกหน่วยปฐมพยาบาลโครงการใกล้บ้านใกล้ใจ (20 มี.ค. 58) 20 มีนาคม 2558
ออกหน่วนแพทย์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (16 มี.ค. 58) 16 มีนาคม 2558
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เขตลาดกระบัง(ศพส.) (12 มี.ค. 58) 12 มีนาคม 2558
สรุปงาน วันงานคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร (11 มี.ค. 58) 11 มีนาคม 2558
รับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ (11 มี.ค. 58) 11 มีนาคม 2558
ประชุมคณะกรรมการสภาพแวดล้อมในการทำงาน (9 มี.ค. 58) 09 มีนาคม 2558
ทอดผ้าป่าและทำบุญเลี้ยงพระ (27 ก.พ. 58) 27 กุมภาพันธ์ 2558
ประชาสัมพันธ์วันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร (27 ก.พ. 58) 27 กุมภาพันธ์ 2558
ประชุมประสานงานการบริการ (26 ก.พ. 58) 26 กุมภาพันธ์ 2558
รับเงินบริจาคเข้ามูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยรพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร (9 ก.พ.58) 09 กุมภาพันธ์ 2558
แจ้งผู้ป่วยหรือญาติให้รับฟิล์มเอกซเรย์ของปี พ.ศ.2551-2552 (29 ม.ค.58) 29 มกราคม 2558
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com