ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฎิบัติราชการ 25 กรกฎาคม 2562
หนังสือแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเล็งแห่งชาติ 23 กรกฎาคม 2562
โครงการ "ยิ่งขับเร็วยิ่งเพิ่มความสูญเสีย" 18 เมษายน 2562
ประกวดออกแบบ "คอกกั้นขยะ พับได้" สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร 17 เมษายน 2562
ครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาสำนักการแพทย์ 27 มีนาคม 2562
ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน) สรพ. 26 กันยายน 2561
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ ๑ ปี โรงพยาบาลคลองสามวา สำนักการแพทย์ 26 กันยายน 2561
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (๒๔ ก.ย. ๖๑) 26 กันยายน 2561
ขอขอบพระคุณ คุณนั่งใหม่ แซ่เอี๊ยม บจก.เอส อาร์ ที พลาสติก บริจาคเงินสด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (๗ ก.ย.๖๑) 07 กันยายน 2561
ประชุมแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๒๗ ส.ค. ๖๑) 28 สิงหาคม 2561
นพ.สุรชัย ภูพิพัฒน์ผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองสามวา เป็นเกียรติให้โอวาทแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่รพล. และรับมอบของที่ระลึกจากตัวแทนฝ่าย กลุ่มงาน เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ (๒๗ ส.ค. ๖๑) 28 สิงหาคม 2561
นพ.โกวิท ยงวานิชจิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพหานคร และคณะตรววจประเมินคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร (๒๗ ส.ค. ๖๑) 27 สิงหาคม 2561
การพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน (๒๐ ส.ค. ๖๑) 20 สิงหาคม 2561
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เข้ารับรางวัลในงานสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๑๖ (๑๗ ส.ค. ๖๑) 17 สิงหาคม 2561
ขอขอบพระคุณ บริษัท กล่องสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร (๑๕ ส.ค. ๖๑) 15 สิงหาคม 2561
เฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา มหาราชินี กทม.-ศิริราช จับมือร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (๑๐ ส.ค. ๖๑) 10 สิงหาคม 2561
ขอขอบพระคุณ คณะกต.ตร.สน. จระเข้น้อย และที่ปรึกษา กต.ตร.สน.จระเข้น้อย บริจาคเครื่องมือแพทย์ (๙ ส.ค. ๖๑) 10 สิงหาคม 2561
ขอขอบพระคุณตัวแทนจากบริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้กับโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร (๙ ส.ค. ๖๑) 10 สิงหาคม 2561
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โครงการ ดูแลใกล้บ้าน รักษาใกล้ใจ ณ ชุมชนเลียบคลองมอญ เขตลาดกระบัง (๙ ส.ค. ๖๑) 10 สิงหาคม 2561
ขอขอบพระคุณศิษย์เก่าโรงเรียนพรตพิทยพยัต รุ่นที่ ๒๕ บริจาครถเข็นนั่ง จำนวน ๑๕ คัน (๑ ส.ค. ๖๑) 01 สิงหาคม 2561
ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร และประชาชนผู้มารับบริการ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (๒๕ ก.ค. ๖๑) 25 กรกฎาคม 2561
ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของ โรงพยาบาลฯ และติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลฯ (๒๔ ก.ค. ๖๑) 24 กรกฎาคม 2561
ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ สำนักการแพทย์ (๒๔ ก.ค. ๖๑) 24 กรกฎาคม 2561
ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม Best Practice กรณีการดูแลแบบประคับประคอง Palliative Care สำนักการแพทย์ (๒๓ ก.ค ๖๑) 24 กรกฎาคม 2561
"ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ รณรงค์ป้องกันโรคตับอักเสบ" (๑๑ ก.ค. ๖๑) 12 กรกฎาคม 2561
ร่วมตรวจสารเสพติดพนักงาน จำนวน ๒๖๖ คน ของบริษัท เคไอ-ลาดกระบัง จำกัด (๗ ก.ค. ๖๑) 12 กรกฎาคม 2561
ยินดีต้อนรับผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมรายงานตัว ในงานปฐมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน ๙ ตำแหน่ง (๒ ก.ค. ๖๑) 04 กรกฎาคม 2561
ต้อนรับและนำเสนอข้อมูล เพื่อรับการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จากคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (๘ มิ.ย.๖๑) 12 มิถุนายน 2561
ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลกลาง ครบรอบ ๑๒๐ ปี (๒๒ มี.ค. ๖๑) 23 พฤษภาคม 2561
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โครงการ ดูแลใกล้บ้าน รักษาใกล้ใจชุมชนเลียบคลองมอญ (๑๐ พ.ค. ๖๑) 10 พฤษภาคม 2561
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com