วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน) สรพ. นำโดยนางสาวศุภรัตน์ ไก่ฟ้า (หัวหน้าทีมเยี่ยมสำรวจ) และนางสุภาเพ็ญ ศรีสดใส (ผู้สำรวจ) โดยมีนายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการฯ และทีมคณะผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรชาวรพล. ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com