กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เล็งเห็นว่า การสื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนถึงผลกระทบจากการขับขี่ด้วยความเร็วจะส่งผลเสียหายถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างไร รวมถึงรณรงค์ให้สังคมร่วมกันลดความเร็วบนถนนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคม กองทุนฯ จึงได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกับภาคีเครือข่ายด้านการจราจรทั้งในและต่างประเทศ อันมี 
     1. สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
     2. กองบัญชาการตำรวจนครบาล 
     3. มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ 
     4. องค์กรไวทัลสแตรเทจีส์ 
ร่วมกันผลิตและเผยแพร่สื่อต่างๆ รวมทั้งกิจกรรม อาทิ วีดิทัศน์ โปสเตอร์ กิจกรรมแถลงข่าว กิจกรรมพิเศษ เพื่อสื่อสารรณรงค์ลดความเร็วบนถนน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ประจำปี 2562

 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com