วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

          แพทย์หญิงศุภรณี ขาววิจิตร หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และคณะ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการดูแลใกล้บ้าน รักษาใกล้ใจ ผู้ป่วยเรื้อรัง ชุมชนเลียบคลองมอญ ภายในงานมีกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพ เจาะหาระดับน้ำตาลที่ปลายนิ้ว เจาะเลือด พบแพทย์ รับยากลับบ้าน และเนื่องในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน “วันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” นักสังคมสงเคราะห์จากโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ออกบูธให้ความรู้ความรุนแรงต่อสตรี ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงอีกด้วย ณ ชุมชนเลียบคลองมอญ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com