วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
              กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ ออกให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ให้กับน้องๆ นักเรียนชมรมพยาบาลจิ๋ว ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล และฝึกปฏิบัติจริงตามฐานต่างๆ ณ โรงเรียนมาเรียลัย เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com