วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

             นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีในงานต้อนรับ นายแพทย์ชาลี วชิรศรีสุนทรา ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น ๔ สำนักการแพทย์

 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com