วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

            นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้แทนจาก สกก.กทม.และร่วมประชุมตรวจประเมินเพื่อเสนอขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contract Center : GECC) ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com