วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร รับมอบของขวัญจากตัวแทนชุมชนดารุลมุกิมอุปถัมภ์ เพื่อมอบให้เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ตึกอำนวยการชั้น ๓ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com