โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร - เปิดห้องพิเศษ จำนวน ๔ ห้อง (ตระกูลพายัพวัฒนวงษ์ บริจาคเงิน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) และห้องX-ray ระบบดิจิทัล (๐๒ มี.ค. ๖๑)
 

       

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

           นคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๓๐ ปี โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ประธานในพิธี เปิดห้องพิเศษ จำนวน ๔ ห้อง (ตระกูลพายัพวัฒนวงษ์ บริจาคเงิน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) และห้องX-ray ระบบดิจิทัล ณ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com