โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร - ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (๑๗ เม.ย. ๖๑)
 

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

         นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยโรงพยาบาลฯ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ รพล.ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร เป็นประธาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจเยี่ยมจากHA ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com