โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร - ให้การต้อนรับคณะทำงานพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กรณีการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาล (Medication Error) (๒๔ เม.ย.๖๑)
 

          

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑

           โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร นำทีมโดยนายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และทีมคณะกรรมการAdmin ให้การต้อนรับคณะทำงานพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กรณีการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาล (Medication Error) ณ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com