วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
             โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครได้รับบริจาครถเข็นนอน จำนวน ๑ คัน จาก คุณศรี - คุณสมพร คงบุญ พร้อมลูกหลาน ขอขอบคุณท่านผู้มีใจอันประเสริฐ และขอให้ผู้บริจาค ตลอดจนครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ทุกๆ ท่านด้วยเทอญ

 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com