วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลกลาง ครบรอบ ๑๒๐ ปี โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมี นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกลาง ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมให้เกียรติเปิดนิทรรศการนวัตกรรมและเยี่ยมชมนวัตกรรมภายในงาน ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น ๒๐ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลกลาง

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com