โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร - ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลกลาง ครบรอบ ๑๒๐ ปี (๒๒ มี.ค. ๖๑)
 

          

             

            วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลกลาง ครบรอบ ๑๒๐ ปี โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมี นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกลาง ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมให้เกียรติเปิดนิทรรศการนวัตกรรมและเยี่ยมชมนวัตกรรมภายในงาน ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น ๒๐ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลกลาง

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com