วันศุกร์ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
           นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล เพื่อรับการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จากคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com