วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และตัวแทนจากกลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ร่วมตรวจสารเสพติดพนักงาน จำนวน ๒๖๖ คน ของบริษัท เคไอ-ลาดกระบัง จำกัด แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com